[singlepic id=1709 w=101 h=133 float=left]FRÝDLANT – Ve dnech 12.-15. června 2009 proběhlo v německém dolnolužickém Friedlandu Niederlausitz 14. Frýdlantské setkání partnerských měst.
Zástupci osmi se stávajícím nebo historickým názvem Frýdlant – tří německých Friedlandů – dolnosaského, meklenburského a dolnolužického, dvou polských – Mierozsowa a Korfantowa, + ruského – Pravdinsku a dvou českých Frýdlantů – nad Ostravicí a našeho opět navázali na tradici setkání. Smyslem je poznat blíže hostitelské město, posoudit, co se za posledních osm let změnilo, potkat se s přáteli a prožít prodloužený víkend naplněný zajímavým kulturně-společenským, odborným a sportovním programem, který vždy organizuje hostitelské město. Většina členů naší malé delegace nebyla na setkání poprvé. Proto páteční setkání s přáteli z ostatních měst po příjezdu bylo velmi milé a srdečné.
Páteční večer je tradičně vyhrazen pro oficiality, kulturní program hostitele, povídání a zábavu. Na úvod vystoupil starosta hostitelského města Thomas Hähle. V úvodním proslovu vyzdvihl význam partnerství měst, která spojuje především evropská integrita, nejen unijní, ale i ta v širším významu. Upozornil, že tradice setkávání je již pevně ukotvena v životě všech měst a je životaschopná i v době hospodářské krize a době, kdy je obyčejná lidská slušnost často vnímána jako slabost. Následoval bohatý kulturní program, koncert akordeonů, vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, taneční vystoupení dětí i seniorek a stejně tak malý koncert smíšeného sboru. Zdravice všech měst a předání dárků hostiteli byly vyvrcholením oficiální části pátečního večerního programu. Zábava, o kterou se postaral místní Entertainer (komik), probíhala do pozdní noci.
Sobotní program začal v dopoledních hodinách slavnostním odhalením erbů majitelů místního hradu. Druhým majitelem od roku 1368 byl český král Karel IV., od konce 19. století je hrad v majetku města. Poté jsme se rozdělili na pracovní skupiny a rozjeli se.do okolí.
Členové sekce turismus byli seznámeni s cyklostezkou, rekonstruovaným kostelíkem, navštívili jsme starý mlýn, který je nyní rodinným penzionem a rybářskou baštou. Sekce energie navštívila bioplynovou stanici a 104 m vysokou větrnou elektrárnu. Sekce sociální služby navštívila středisko pro mládež a místní realizátory sociálních služeb. Odpoledním cílem všech byl krásný klášter v Neuzelleru. Rekonstruovaný chrám a zahradu doplňuje zámecký pivovar s originální produkcí přírodních piv.
Večer jsme mohli strávit volnou zábavou na nádvoří hradu, kde probíhal rockový festival, nebo na hřišti, kde byl připraven velký stan a skvělá kapela.
V nedělní dopoledne jsme zamířili na ekumenickou mši do místního kostelíku. Po jejím skončení se všichni utkali na místním fotbalovém a atletickém stadionu v tradičním zápolení – hod frýdlantským kamenem. V tomto roce se družstvo našeho města umístilo na krásném druhém místě. Následoval slalom se stavebním kolečkem, běh na tři nohy (dvojice má vnitřní nohy svázané), slalom s fotbalovým míčem, střílení na fotbalovou branku a poslední disciplinou byla nejpomalejší jízda na bicyklu na 100m.
Naše delegace musela v neděli odpoledne Friedland z pracovních důvodů opustit, ale víme, že večer bylo slavnostní vyhodnocení a setkání vyvrcholilo ohňostrojem. Ostatní delegace se rozjely do domovů v pondělních dopoledních hodinách.
Na zpáteční cestě jsme již pilně plánovali, protože 15. Frýdlantské setkání proběhne na počátku června 2010 právě v našem městě!
Dan Ramzer, starosta města Frýdlant

Pin It on Pinterest