[singlepic id=1724 w=101 h=133 float=left]HRAD A ZÁMEK GRABŠTEJN – Výlety do historie je název tradiční hradní akce s postavami dávných časů, řemeslníky, muzikanty, rytíři a dvorními dámami, které se koná o víkendu 4.7.- 6.07.2009. Denně od 10:00 do 17:00. Z pozvánky Hradu: Postavy dávných časů, řemeslníci, muzikanti, rytíři a dvorní dámy, tito roztodivní lidičkové, budou hradem od nejhlubšího sklepení po ochoz věže provázeti, roztodivné příběhy hráti a vypravovati, na přepodivné nástroje hráti a na nádvoří fechtovati se budou ku obecnému pobavení lidu všelikého. Koho už budou nohy boleti, může na nádvoří také řemeslníkům v jejich úsilí napomoci a sám se pokusit něco vyrobiti, popř. pouze svému měšci zlatých a stříbrných u trhovců či v krčmě uleviti. Na akci zvou sdružení kumštýřů Mytři a Katastrofální předpověď počasí příležitostně posilněna dalšími uměleckými formacemi v duchu tradice věků uplynuvších.

Pin It on Pinterest