NOWOGRODZIEC (Polsko)  – Jak strávit devět dnů v Itálii, navštívit Padovu, Řím a Benátky a nic neutratit? Stačí být členem delegace města Nowogrodziec. Čtyřem osobám uhradilo město celé náklady, které činily 1 450 zlotých (přibližně 9 tisíc korun), dalším 33 poutníkům přispělo na zájezd částkou tisíc zlotých. Tímto způsobem ušetřilo sedm zastupitelů města, starosta Robert Relich, ředitele Obecního kulturního a sportovního centra, vedoucí svazu veteránů a 23 členů pěveckého sboru Harmonia. Ostatní, kterými byli věřící z Nowogrodzce, Bolesławce a Słupa, si zaplatili veškeré výdaje sami. Celkem zaplatila obec za zájezd 50 tis. zlotých.V Římě byl pěvecký sbor Harmonia na oficiální generální audienci u papeže Benedikta XVI. a měl také možnost vystoupit na náměstí sv. Petra. Proto nebyl, podle názoru starosty, finanční příspěvek města ničím špatným a dodává, že to sice může u části obyvatel vzbudit kontraverzi, ale vzhledem k tomu jaký byl cíl zájezdu myslí, že to byl dobrý nápad.

Také ředitel Obecního kulturního a sportovního centra Piotr Skowroński tvrdí, že zastupitelé nejeli na soukromý poutní zájezd, ale s určitým cílem. Na námitku, proč byl v programu mimo jiné i výlet lodí do Benátek směrem k nám. sv. Marka, ubytování v hotelu v Rimini, návštěvy papežských bazilik, návštěva Padovy, odpovídá, že je to stejné, jako kdybychom cestou do práce procházeli atraktivními místy a nemohli jít jinudy.

Starosta Robert Relich dodává, že v Benátkách navštívili pouze církevní historické objekty. Vysvětluje, že jeli seznámit papeže s návrhem udělení patronace sv. Jadwigy pro město a obec Nowogrodziec. Při této příležitostí se měla obec i propagovat. Druhým oficiálním cílem byla návštěva hřbitova pod Monte Casinem a uctění památky padlých vojáků.

Přes všechna vysvětlení z oficiálních míst si obyvatelé Nowogrodzce myslí, že úřednici a starosta nevydělávají málo a neměli příspěvek dostat. Paní Irena Szwarczewska, obyvatelka Nowogrodzce řekla, že pokud by jeli chudí lidé, kteří opravdu potřebovali tuto poutní cestu vykonat, tak ať jim město přispěje.

Kdo měl chuť jet, ať jede, ale ať si to zaplatí, tvrdí také Michal Kwaśnik z Nowogrodzce. Peníze měly být podle něj využity ve městě na něco užitečnějšího.

Grazyna Kopińska z Nadace Batory říká, že vedení obce má určitou volnost ve vynakládání financí na propagaci. Vysvětluje, že financování tohoto zájezdu může prověřit revizní komise zastupitelstva a zjistit, zda bylo potřebné z rozpočtu hradit zájezd sedmi zastupitelům a zda město nemělo důležitější potřeby. Podle jejího názoru je celé vyúčtování zájezdu třeba zveřejnit aby se s ním občané mohli podrobně seznámit.

(Zdroj: www.gazetawroclawska.pl)

Pin It on Pinterest