[singlepic id=1761 w=101 h=133 float=left]LIBEREC – Galerie CFA + H Babylon zvou všechny zájemce o výtvarné umění na vernisáž výstavy obrazů akademického malíře Richarda Náhlovského. Vernisáž se koná 28. července od 17 hodin. Úvodní slovo má profesor Bohumil Skalický. Výstav potrvá od 31. 10. 2009. O malíři: Malíř Richard Náhlovský se narodil 22. května 1957 v Turnově, dětství prožil v Rovensku pod Troskami, kde příznačné okolí s krajinou Českého ráje a dominantou hradu Trosky do jisté míry určilo jeho umělecké směřování. Svůj talent prohloubil na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. V roce 1981 začal studovat na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Františka Jiroudka. Zde získal solidní základy malířského řemesla – kresba, kompozice, malířské techniky, využití barev a světla. Profesorova osobnost se ukázala být natolik silná, že po absolutoriu v roce 1987 začal Richard Náhlovský prožívat složitý a obtížný zápas o osobní výtvarný výraz.

Do svých 33 let žil a pracoval v Rovensku p. Tr., námětově čerpal z uhrančivých reálií Trosek. Převažuje tedy krajina a zátiší zhodnocené silně expresivním pojetím tvarů a barev. Přicházející umělecká krize téměř končí sebezničením. Richard Náhlovský podstupuje zápas sám se sebou, zápas o hodnotu a podobu budoucího malířského díla. Trvale sice žije v Mariánských Lázních, ale každoročně určitý čas maluje v plenéru krajiny dětství.

Do celých dvaačtyřiceti let se výtvarné pojetí krajiny, figur a zátiší pohybuje převážně v krajnostech. Jednou je “kyvadlo” vychýlené směrem k dadaisticko-surrealistickému pojetí (Náhlovskému je blízký M. Duchamp, S. Dalí), podruhé k prudké a brutální barevné a tvarové expresi.

Prof. Bohumil Skalický

Pin It on Pinterest