[singlepic id=1764 w=101 h=133 float=left]HEJNICE – V basilice Navštívení P. Marie v Hejnicích se uskuteční 1.8. 2009 koncert vynikajících sólistů Jiřiny Pokorné (varhany) a Bohuslava Matouška (housle). Akce 24. ročníku koncertů varhanní a duchovní hudby začíná v 15.30.Jiřina Pokorná náleží k čelním osobnostem české varhanní školy.Na Pražské konzervatoři studovala u prof. M.Kampelsheimera a na Academii muzických umění u prof.M.Šlechty. Svou koncertní dráhu zahájila již během svých studií. Od té doby má na svém kontě dlouhou řadu koncertních vystoupení na domácích i zahraničních festivalech.Vystoupila na komorních cyklech České Filharmonie, Varhanních cyklech F O K, na Mezinárodním festivalu Pražské Jaro a v mnoha zemích (Rakousko, Nemecko, Belgie, Italie, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko, země bývalého Ruska, Japonska a Švýcarska. V osmdesátých letech působila pedagogicky na Pražské konservatoři a také na Academii musických umění v Praze.Její diskografie se v posledních letech rozšířila o řadu atraktivních nahrávek české a světové varhanní literatury.

Bohuslav Matoušek (1949, Havlíčkův Brod),významný představitel současného českého houslového umění, který na sebe upozornil již v dětství četnými vítězstvími v mnoha národních soutěžích. V letech 1967-1972 studoval na pražské Akademii múzických umění ve třídách J. Pekelského a V. Snítila, v roce 1969 se poprvé zúčastnil mistrovských kursů u A. Grumiauxea v Curychu, jejichž úspěšné absolvování mu vyneslo pozvání i v dalších sedmi letech, tentokrát k N. Milsteinovi.

V roce 1970 získal na mezinárodní houslové soutěži T. Vargy v Sionu zvláštní cenu poroty a zároveň švýcarské stipendium, které využil k jednoročnímu studiu u W. Schneiderhana v Lucernu. Významným úspěchem byla potom 1.cena na mezinárodní houslové soutěži festivalu “Pražské Jaro” v roce 1972. Po ukončení studií se Bohuslav Matoušek soustředil na svou činnost koncertního umělce. V roce 1977 byl pozván jako sólista a koncertní mistr do Japonska k tokijskému Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, kde provedl pod taktovkou významných světových dirigentů (Celibidache, Masur, Mehta, Bernstein a další) řadu houslových koncertů. Po návratu z Japonska začal v roce 1980 vedle sólistické činnosti působit také jako primárius Stamicova kvarteta, které dovedl za patnáct let činnosti k řadě významných mezinárodních úspěchů a ocenění. Soubor nahrál doma i v zahraničí více než 60 kompaktních disků a získal dvakrát Grand Prix du Disque.Od roku 1995, po odchodu ze Stamicova kvarteta, se Bohuslav Matoušek věnuje především sólistické koncertní činnosti, jeho rozsáhlý repertoár zahrnuje skladby od raného baroka až po díla současných skladatelů. v komorní hře nadále působí hlavně se svým stálým partnerem pianistou Petrem Adamcem. Je také členem Tria A.Dvořáka.

PROGRAM:

J. S. Bach

1685 – 1750

Preludium a fuga G dur BMW 541

*

J. S. Bach

Sonata g moll

Adagio, Gavota

housle sólo

*

Český anonym 18. století

Preludium a fuga D dur

*

Český anonym 18. století

Fuga d moll ze sborníku rakovnického

*

G. F. Händel

1685 – 1759

Sonata D dur

pro housle a varhany

Affettuoso, Allegro

Larghetto, Allegro

*

Improvizace

*

Antonín Dvořák

1841 – 1904

Romance f moll

housle a varhany

*

Louis Vierne

1870 – 1937

Final

Pin It on Pinterest