LIBEREC – Pětadvacet miliónů korun rozdělí letos Krajská pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) mezi zdravotnická zařízení zaměstnávající všeobecné zdravotní sestry a porodní asistentky. Vylepší tak podmínky finančního ohodnocení a ocenění práce ošetřovatelského personálu. Informoval o tom Stanislav Šetina, specialista marketingu a komunikace, Krajské pobočky VZP ČR pro Liberecký kraj.VZP tím reaguje na nedávno vládou ohlášené zvýšení platů sester a lékařů ve zdravotnických zařízeních. Všechna lůžková zdravotnická zařízení v kraji již v nejbližší zvláštní zálohové platbě obdrží od VZP navýšenou úhradu určenou na stabilizaci zdravotnického personálu. Klíčem k rozdělení záloh je počet sester zaměstnaných v tom kterém zdravotnickém zařízení. Konečné vyúčtování bude provedeno v příštím roce.

Ambulance, které zaměstnávají více než pět sester, si o navýšení úhrad formou záloh mohou požádat na nejbližším pracovišti VZP. Všem ostatním zdravotnickým zařízením s více než pěti sestrami, která nepožádají o zálohovou výplatu, a všem ostatním lékařům, kteří zaměstnávají méně sester, bude dotace na stabilizaci personálu vyplacena v rámci ročního vyúčtování.

„Slibujeme si od tohoto poměrně nestandardního kroku v rámci úhrad zdravotní péče vylepšení pracovních podmínek zdravotních sester. Očekáváme, že tento vklad vrátí našim klientům v podobě kvalitní služby a servisu. Je však na vedení jednotlivých zdravotnických zařízeních, jak s navýšenou platbou naloží. Věřím, že to bude v konečném důsledku ke spokojenosti pacientů a našich klientů,“ řekl Jiří Benedikt, ředitel Krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

(Zdroj: Tisková zpráva Krajské pobobočky VZP v Libereckém kraji)

Pin It on Pinterest