[singlepic id=1784 w=101 h=133 float=left]LIBERECKO – Občanské sdružení D.R.A.K z Liberce zahájilo 15.7.2009 unikátní vzdělávací projekt „Podpora integrace osob pečujících o závislého člena rodiny. „V Libereckém kraji dosud nebyl doposud žádný vzdělávací program určený pro cílovou skupinu osob pečujících o handicapovaného člena rodiny realizován. Drtivá většina těchto osob má problém se získáním zaměstnání, které by jim umožnilo skloubit náročnou péči s pracovní činností. Východiskem z této situace by pro pečující mohly být práce na částečný úvazek, možnost flexibilní pracovní doby, práce z domova atd., ovšem nabídka těchto míst je na současném trhu práce stále ještě omezená.“ uvedla Petra Kuntošová z občanského sdružení D.R.A.K. Smyslem projektu je integrace a zvýšení zaměstnatelnosti osob pečujících o dítě s těžkým zdravotním postižením či o jiného zdravotně znevýhodněného člena rodiny. Projekt reaguje na velice obtížnou situaci pečujících maminek či jiných pečujících osob, kteří musí často volit mezi vlastním profesním rozvojem a péčí o zdravotně znevýhodněného člena rodiny. V důsledku opuštění zaměstnání a intenzivní péči o handicapovaného se dostávají do sociální izolace, ztrácí sociální kontakty a rezignují na své potřeby seberealizace a seberozvoje.

„Projektem chceme dát možnost pečujícím rozšířit si svojí profesní způsobilost, pracovat na svém osobnostním rozvoji a zároveň jim napomoci při hledání a zajištění takového zaměstnání, které by bylo možné vykonávat s ohledem na nutné zajištění potřebné péče o závislého člena rodiny,“ uvedla Petra Kuntošová. „Aktivity projektu budou probíhat v časech, který bude pro pečující z hlediska skloubení s péčí o handicapovaného nejschůdnější a zároveň bude připravena možnost zajištění odborné péči v době realizace vzdělávacích aktivit v prostorách našeho občanského sdružení,“ dodala Kuntošová.

Náplní kurzu budou aktivity, které mohou pečujícím napomoci v rozvoji jejich komunikačních dovedností či při organizaci vlastního času. Účastníkům by kurz měl také pomoci v tom, jak skloubit profesní kariéru a zajištění potřebné péče o handicapovaného. Po celou dobu budou účastníci projektu v kontaktu s odborným poradcem, který s nimi bude řešit aktuální či potencionální problémy, bude jim pomáhat při sepsání životopisů, nácviku přijímacího pohovoru, bude poskytovat podporu při hledání a zajišťování práce a kontaktovat potencionální zaměstnavatele. Zároveň zde bude možnost využití odborné psychologické pomoci.

Účastníci projektu absolvují jeden odborný a jeden rekvalifikační kurz. „ Z průzkumu, který byl uskutečněn v první polovině roku 2009 mezi 20 pečujícími – klienty Občanského sdružení D.R.A.K. vyplynulo, že největší zájem je o kurz základů ovládání PC a z rekvalifikačních kurzů o masérský kurz a o kurz základů podnikání. Tyto kurzy byly vybrány pro realizaci a v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele těchto kurzů.,“ uvedla Petra Kuntošová

Jako určitý bonus je na listopad naplánován třídenní psychorehabilitační pobyt, na kterém pečující získají informace a praktické dovednosti pro prevenci syndromu vyhoření, zvládání stresu, je pro ně připraven terapeutický nácvik uvolňovacích technik pro odbourávání stresu. „Dostanou se z každodenního stereotypu, odpočinou si od náročné péče o handicapovaného a zároveň se naučí zvládat stres a různé techniky relaxace, doplnila pracovnice D.R.A.K.a

Program je z 85 procent financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a z 15 procent ze státního rozpočtu České republiky. Celkem se na jeho realizaci použije 2.600.953 korun. Projekt bude probíhat po dobu 15 měsíců. Aktivity tohoto projektu budou realizovány od října 2009 do července 2010 v oblasti Liberce a Jablonce nad Nisou. Projektu se zúčastní 20 zájemců z řad osob, kteří pečují o handicapovaného člena rodiny.

Účast na všech aktivitách projektu je pro pečující osoby bezplatná.

Zájemci z řad pečujících osob mohou získat podrobnější informace pro zapojení se do aktivit projektu v sídle O.s. D.R.A.K, Oblačná 450, 46001 Liberec 1 u Mgr. Petry Kuntošové, tel: 724569511, email: maito:kuntosova@sdruzenidrak.org

Občanské sdružení D.R.A.K. je dobrovolnou, neziskovou organizací se zaměřením na podporu dětí a dospělých osob s tělesným znevýhodněním a jejich rodin, poskytující své služby od roku 2003 v celém Libereckém kraji. Sdružení zajišťuje provoz dvou chráněných dílen, terénní a sociálně aktivizační služby, organizuje volnočasové, vzdělávací a sportovní aktivity pro členy pečujících rodin, v prostorách sdružení se schází klub maminek dětí se zdravotním znevýhodněním. Více informací na www.sdruzenidrak.org

Pin It on Pinterest