[singlepic id=1789 w=101 h=133 float=left]NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM – Příjezdem Kateřiny z Redernu a pořadovým cvičením vojenské posádky jejího manžela Melchiora budou v sobotu 22. srpna zahájeny oslavy 425. výročí založení Nového Města pod Smrkem. Na náměstí bude připraven bohatý kulturní program, ukázky řemesel a toulavá krčma. Na vedlejší ploše u bývalé Textilany si na své přijdou hlavně děti. Program zakončí pochod s loučemi na koupiště a ohňová šou, na koupališti potom od 23 hodin hraje Lessyho oheň. Celý program.: Hlavní program

9:00 – 22:00 dobové tržiště s ukázkami řemesel

9:30 příjezd Kateřiny a Melchiora z Redernu,

zahájení oslav, předání ceny města

10:00 pořadové cvičení vojenské posádky Melchiora

z Redernu

10:20 renesanční tance

10:30 katovské řemeslo

11:10 dobová kapela

12:00 vesnické tance

12:10 vystoupení panošů

12:20 vystoupení šermířů

12:40 fakír

13:10 loutkové divadlo

14:00 dobová kapela

14:40 fakír

15:00 vystoupení – MŠ, ZUŠ, Školička

16:30 tanečnice

16:40 katovské řemeslo

17:20 šermířské vystoupení

17:40 dobová kapela

18:20 loutkové divadlo

19:00 pořadové cvičení vojenské posádky

20:00 Interhyt – místní populární skupina

21:30 odchod průvodu s loučemi na koupaliště

sobota 22. srpna 2009

– vstup zdarma –

louka u bývalé Textilany

10:00 otevření dobového tábora

11:00 dělostřelecká show

11:30 hry pro děti i dospělé

16:00 dobývání tábora

16:30 vystoupení panošů

17:00 hry pro děti i dospělé

koupaliště

22:00 večerní dělostřelecká show

22:15 ohnivá show zakončená ohňostrojem

23:00 Lessyho woheň – rocková skupina z Liberce

Doprovodný program

pátek 21. srpna

koupaliště

21:00 diskotéka DJ Slávka Mirovského

Dělostřelecká show

knihovna

22. 8. – 30. 9. výstava fotografi í k výročí města

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Oslavy 425. výročí

založení města

22. srpna 2009

V místech, kde frýdlantskou pahorkatinu uzavírají strmé srázy Jizerských hor se svou dominantou, nejvyšší horou Smrk (1.124 m), bylo založeno roku 1584 Melchiorem z Redernu Nové České Město (Böhmisch Neustatt). Ve druhé polovině 16. století byla v této části Jizerských hor objevena cínová ruda kasiterit. Město bylo založeno po objevu dalších ložisek a vystavěno podle stavebního plánu téměř všech měst, založených vrchností. Má šachovnicový půdorys, v jehož středu je čtvercové náměstí. To je obklopeno dalšími stavebními čtverci. Městský znak a privilegia město dostalo až 8 let po svém založení.Mimo horního práva patřilo k právům města právo trhů (právo pořádat 1x týdně svobodný trh, později i jeden roční trh), právo výčepu piva (točilo se vrchnostenské, frýdlantské pivo), právo koupací (povolena veřejná zdravotní péče), právo šesti řeznictví (počet řezníků ale nebýval vždy naplněný, v roce 1651 jsou uváděni jen 4 řezníci). K dalším právům patřila soudní pravomoc a od roku 1592 právo hrdelní, které bylo defi nitivně městu zrušeno až v roce 1765. Podnětem pro založení města byl objev dalších ložisek cínové rudy, která se zde již těžila. Cín byl tehdy velice důležitý a žádaný kov. Do roku 1622 bylo otevřeno na 70 štol, ale 30letá válka a odchod majitelů panství Redernů do exilu znamenal pokles těžby.Většina horních děl zanikla již v 17. století a obyvatelé města se začali živit prací na pilách, předením lnu, bavlny a plátenictvím. Na staletou tradici ruční domácí textilní výroby navázala ve druhé polovině 19. století výroba strojová. Za svůj další rozvoj město vděčí hlavně Ignáci Klingerovi, kterému se podařilo soustředit ve městě textilní výrobu, a jeho synům, kteří ji pozvedli na mezinárodní úroveň a obstáli v boji se silnou konkurencí. V tomto období zaznamenalo město největší rozkvět hospodářství,byla zrekonstruována radnice, postaveny školní budovy,postavena nová kostelní věž, městské lázně s bazénem, rozhledna a turistická chata na Smrku, a také byl zahájen provoz železnice. Město v průběhu století několikrát změnilo název. Původní oficiální pojmenování bylo Bergstatt Böhmisch – Newstatt nebo taky Bergwergk und Bergstatt Böhmisch Newstatt (v podstatě Horní dílo a Horní město České Nové Město). V roce 1612 se poprvé objevuje zdrobnělý název Böhmische New Städtel. První písemné české pojmenování městys Nowe Miesto pochází z roku 1654. V 18. století se již běžně používá jméno Böhmisch Neustadtl, případně jen Neustadtl (Neustadtel). O přejmenování na Neustadt an der Tafelfi chte rozhodlo městské 1900. K prvotnímu jménu města bylo připojeno bližší určení „an der Tafelfi chte“. Návrh byl úředně schválen a povolen 17. 10. 1901. Od roku 1921 se objevuje i česká podoba Nové Město pod Smrkem. Pouze české pojmenování se používá od roku 1945. (zdroj: publikace Václava Timy „Nové Město pod Smrkem“)

Pin It on Pinterest