[singlepic id=1811 w=101 h=133 float=left]FRÝDLANT – V prostorách radnice ve Frýdlantě budou v období od 12. září do 1. října vystavovat své fotografie z českých hospiců Hannah Bartiková a Luboš Ton. Tato dvojice fotografů objížděla celý rok české hospice a vytvořila snímky zachycující okamžiky života jejich obyvatelů. Vznikla tak unikátní série fotografií „Nevšední tvář radosti“. První vernisáž proběhla ve foyeru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Cílem tohoto projektu je přiblížit tabuizované téma umírání a smrti široké veřejnosti. Smrt je součástí našeho života a umírání je pro člověka důležitý čas.Občanské sdružení Hospic pro Liberecký kraj získalo část fotografií pro vlastní putovní výstavu v celém Libereckém kraji. Název „Důstojné umírání – Cesta Libereckého kraje směrem k civilizaci“ vyjadřuje podstatu snahy sdružení.

V současné době nejen že není v Libereckém kraji žádný hospic, ale neexistuje žádná komplexní síť poskytovatelů paliativní hospicové péče pro pomoc lidem umírajícím v domácím prostředí, v nemocnicích a sociálních ústavech. Rovněž není systematicky zabezpečováno zvyšování kvalifikace pracovníků zaměřených na zvládnutí paliativní hospicové péče.

Krom občanského sdružení Hospic pro Liberecký kraj nenajdete v Libereckém kraji žádný subjekt, který by o vytvoření efektivního systému komplexu služeb v této oblasti usiloval. Členové sdružení, kterými jsou lékaři, zdravotní sestry, herci, umělci a mnoho dalších lidí, kterým není lhostejný vývoj společnosti, dosáhli po roce svého působení vše, co je pro realizaci cíle potřebné. Za prací občanského sdružení stojí nyní souhlasné veřejné mínění.

Na posledním zasedání zastupitelstva Libereckého kraje v červnu 2009 přijali zastupitelé jednohlasně usnesení, kterým se k vybudování systému poskytování paliativní péče hlásí.

Projekt Hospic pro Liberecký kraj se tím dostává do druhé fáze, kterou je jeho praktické vybudování. Jedná se o velmi složitou koncepční a organizační činnost, kterou zatím financuje jen občanské sdružení ze svých vlastních zdrojů, přesněji řečeno z darů a sponzorských příspěvků.

Pro dosažení úspěchu celého projektu je nesmírně důležité stálé udržení podpory ze strany veřejnosti, institucí, samospráv i podnikatelské sféry. Fotografie budou putovat po celém Libereckém kraji.

Pin It on Pinterest