[singlepic id=1818 w=101 h=133 float=left]HEJNICE – Další z koncertů duchovní a varhaní hudby je v bazilicie Navštívení Panny Marie v Hejnicíchje věnován k 250. výročí úmrtí Georga Friedricha Händla a pořádaný ve spolupráci s Institutem pro památky a kulturu a Českou Händelovou společností. Na koncertě 19.9. v 15.30 zazní nejen jeho skladby, ale také Antonio Vivaldi, Evaristo F. dall ´Abacco v podaní 9ti členného komorního souboru /4 housle, viola, violoncello, kontrabas a cembalo/ Atlantis Collegium, umělecký vedoucí Vítězslav Podrazil a Pavla Švestková –mezzosoprán. Program a medailónky umělců:Georg Friedrich Händel Juda Makabejský – sinfonia k oratoriu

(1685 – 1759)

Jozue – árie z oratoria

Antonio Vivaldi Sinfonia C dur

(1678 – 1741)

Judita triumphans / Vítězná Judita – árie z oratoria

Evaristo Felice dall‘ Abaco Concerto da chiesa / Chrámový koncert

(1675 – 1742)

Georg Friedrich Händel Šalamoun – árie z oratoria

(1685 – 1759)

Josef – sinfonia z oratoria

Antonio Vivaldi Nisi Dominus, žalm 126 (podle současného číslování 127)

(1678 – 1741) – árie č. 1 a 5

Sinfonia h moll „Al Sancto Sepolcro“ / „U Svatého hrobu“

Gloria D dur – árie č. 10 „Qui sedes“

Účinkují:

Pavla Švestková – mezzosoprán

Komorní soubor  ATLANTIS COLLEGIUM

Um. vedoucí: Vítězslav Podrazil

VÍTĚZSLAV PODRAZIL absolvoval obor dirigování na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Václava Neumanna. Během studia pracoval jako asistent dirigenta v opeře Národního divadla v Praze pod vedením šéfa opery Zdeňka Košlera. V letech 1987 – 1990 byl dirigentem plzeňské opery (B.Smetana – Dalibor, A.Dvořák – Čert a Káča, Rusalka, G.Verdi – Simone Boccanegra, O.Nicolai – Veselé paničky windsorské, J.Offenbach – Orfeus v podsvětí, O.Nedbal – Z pohádky do pohádky), od r.1991 do r.1992 šéfdirigentem Komorní opery Praha (W.A.Mozart – Figarova svatba, Kouzelná flétna). V té době vedl také Symfonický orchestr plzeňské konzervatoře.

Nahrávky realizované v letech 1992 a 1993:

Opera – oratorium Ivana Kurze „Večerní shromáždění“, nahrávka pro Českou televizi.

CD „Mozartův Quodlibet“.

CD „Česká liturgická hudba“.

CD „Melodie světových operet“ – první operetní nahrávka CD, která vznikla v České republice.

CD „František Ignác Antonín Tůma, Jan Dismas Zelenka“ – novodobá premiéra Mše C dur F.I.Tůmy a tři části z Lamentationes Jeremiae prophetae J.D.Zelenky.

V roce 1993 V. Podrazil založil ORCHESTR ATLANTIS a komorní sdružení ATLANTIS COLLEGIUM, které je tvořeno užším výběrem sólistů a členů tohoto orchestru. S Orchestrem Atlantis a jeho komorní sestavou se zúčastnil mezinárodního festivalu „Starý zákon v umění“(1995), mezinárodního hudebního festivalu „Musica Iudaica“(1996), společných koncertů s Tel-Avivským komorním sborem (1998) aj. V současné době jsou oba tyto soubory tvořeny převážně hudebníky, kteří se systematicky zabývají komorní a sólovou hrou. Účastní se mezinárodních mistrovských kurzů a zahraničních stáží: Salzburg, Main (USA), Lausanne, Londýn, nebo se již sami věnují pedagogické činnosti a vedení interpretačních kurzů: Thessaloniki a Vertiskos (Řecko), Toyama (Japonsko).

Kromě všeobecně známých skladeb tvoří velkou část repertoáru Orchestru Atlantis a Atlantis Collegia duchovní hudba, méně známé skladby starých mistrů a díla soudobých autorů. Někteří čeští a zahraniční skladatelé napsali nebo v současné době komponují své skladby přímo pro Orchestr Atlantis nebo jeho komorní sestavu: Premasiri Khemadasa (Srí Lanka), Max Stern (Izrael), Petr Pokorný, Vlastislav Matoušek, Jan Děd, Vít Clar, Stanislav Jelínek, Kazuhiko Hattori (Japonsko), Karel Janovický (Velká Británie), Mark Kopytman (Izrael).

Pavla Švestková – mezzosoprán

Studium klasického zpěvu zahájila na Pražské konzervatoři u profesora Jiřího Kotouče, který je odborníkem a uznávaným specialistou v oblasti barokní a klasické hudby. Nyní pokračuje u profesorky Yvony Škvárové, sólistky opery Národního divadla v Praze.

Studovala autentickou interpretaci barokní hudby na mezinárodních interpretačních kursech ve Valticích pod vedením Poppy Holden (Velká Británie) a prof. Jiřího Kotouče.

Specializuje se na přednes technicky náročných barokních koloraturních partů, jejichž provádění je u nás velmi ojedinělé.

Má za sebou mnoho recitálů duchovní hudby. V jejím repertoáru je též bohatě zastoupena tvorba Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka a Petra Ebena, jichž je velkou ctitelkou. V rámci sólové koncertní činnosti vystupovala na festivalu Pražské nedělní koncerty, Ensemble Martinů a česká soudobá hudba, na Podblanickém hudebním podzimu s B. Krajným a F. Slováčkem. Se souborem Antiquarius kvartet Praga vystoupila na pražském festivalu České doteky hudby, dále na zahraničních festivalech v Německu a Rakousku. S klavírním kvartetem Ensemble Martinů vystoupila na koncertě u příležitosti výročí 21. 8. v Maďarsku, za účasti maďarského prezidenta. S Ensemble Martinů koncertuje též v literárně hudebních představeních s hercem Janem Šťastným, členem činohry Divadla na Vinohradech. Od roku 2008 vystupuje s Orchestrem Atlantis a komorním souborem Atlantis Collegium pod taktovkou dirigenta Vítězslava Podrazila. Trvale spolupracuje s klavíristou Jaromírem Klepáčem. V prosinci 2008 ve spolupráci s klavíristou Danielem Wiesnerem interpretovala písňový cyklus Rudé západy nevidomého skladatele K. E. Macana u příležitosti 150. výročí jeho narození.

V roce 2009 vystoupila na hudebních festivalech Dvořák fest, Pardubické hudební jaro a Chotěbořské hudební jaro. Spolu s Jaromírem Klepáčem se představila na zahraničních koncertech v Sofii, Haagu, Rotterdamu a Bruselu. V druhé polovině roku 2009 vystoupí pro publikum v Drážďanech, Buenos Aires a v Tokiu.

Pin It on Pinterest