[singlepic id=1824 w=101 h=133 float=left]DĚTŘICHOV – Zastupitelstvo obce Dětřichov vypsalo na svém 13. zasedání dne 4.9.2009 výběrové řízení na poskytovatele zimní údržby místních komunikací. Jedná se o zimní období 2009 – 2010. Kritéria pro zájemce:1) cena za hodinu práce (včetně DPH, pokud je plátcem)

2) čas příjezdu od zavolání

3) použitelná technika

Nabídky předkládejte v zalepené obálce na Obecní úřad v Dětřichově do 15.10.2009 a do levého horního rohu uveďte „výběrové řízení na zimní údržbu“.

(zdroj: Obecní úřad v Dětřichově)

Pin It on Pinterest