[singlepic id=1827 w=101 h=133 float=left]FRÝDLANT – Dan Ramzer: Nemocnice Frýdlant, s. r. o. je privátní společnost vlastněná stávajícím managementem (viz. Obchodní rejstřík ČR). Město Frýdlant v této společnosti nemá žádný obchodní podíl. Město Frýdlant je majitelem, resp. pronajímatelem pozemků a budov frýdlantské nemocnice. Nemocnice Frýdlant, s. r. o. (NF) je nájemcem těchto nemovitostí na základě nájemní smlouvy. O záměru bez konkrétních podrobností fúze NF a Krajské nemocnice Liberec jsem byl informován oficiálně ředitelem Nemocnice Frýdlant, Ing. Břetislavem Václavíkem a ředitelem Krajské nemocnice Frýdlant Dr. Luďkem Nečesaným v pátek 11. září 2009 s tím, že veškeré podrobnosti budou projednány s managementy obou nemocnic a Radou města Frýdlant na jejím mimořádném jednání 1. října 2009. Kdy fakticky dojde k prodeji nemocnice, mi není známo, termín nebyl samosprávě města Frýdlant sdělen, je to dotaz pro managementy obou subjektů. Jaká vidím negativa a jaká pozitiva? Vzhledem k tomu, že nedošlo k oficiálnímu jednání v konkrétních bodech na úrovni vedení Města a obou společností, pouze k oznámení záměru, nedokážu na tuto otázku konkrétně odpovědět. Pouze nekonkrétně:Negativa:

Je jistě nestandardní, že se o fúzi obou společností jedná téměř tři měsíce bez vědomí samosprávy a vedení města Frýdlant.

Samospráva i vedení města Frýdlant nepodpoří žádný krok, který sníží zdravotní obslužnost města Frýdlant a Frýdlantska.

Vzhledem k tomu, že neproběhla konkrétní oficiální jednání, nevíme, na jak dlouhou dobu bude garantována zdravotní péče i synergické zdravotnické služby (RTG, laboratoř, pohotovost, odborné ambulance). Pokud to bude v jiném než minimálně stejném rozsahu jako v současnosti, je to pro nás nepřijatelné.

Nepřipustíme, aby se opakovala situace, kdy se bez náhrady ve frýdlantské nemocnici v roce 1998 zrušilo pediatrické oddělení a jeho důsledkem bylo i ukončení činnosti zdejší porodnice v roce 2008. V obou případech byla samospráva postavena na poslední chvíli před hotovou věc, bez možnosti jakkoli reagovat na pro Frýdlantsko nevýhodný stav.

Pozitiva (předpokládanými, zatím negarantovanými):

– díky fúzi obou zařízení dlouhodobější udržení zdravotní péče v malém zdravotnickém zařízení, které by mohlo být zrušeno

– zkvalitnění zdravotní péče na úrovni zdravotního personálu a technického vybavení

– technické zhodnocení nevyhovujícího stavebně-technického stavu areálu nemocnice bez zvýšeného nároku na veřejné rozpočty

– příliv mladých zdravotníků do Frýdlantu, s potenciálem jejich stabilizace ve Frýdlantě

– zachování terciární sféry služeb a pracovních míst souvisejících s chodem nemocnice (školní jídelna, zdravotní dopravní služba, prádelna, provozní pracovníci – cca 50 prac. míst)

Město Frýdlant je připraveno jednat s managementem Krajské nemocnice Liberec, a. s. i politickou reprezentací Libereckého kraje o další budoucnosti frýdlantské nemocnice.

Více konkrétní můžeme být po 1. říjnu 2009, popř. okamžitě poté, kdy bude městu Frýdlant doručen oficiální záměr fúze.

Frýdlant 15/09/09, Dan Ramzer, starosta města Frýdlant

(Zdroj: oficiální webové stránky Frýdlantu)

Pin It on Pinterest