[singlepic id=1834 w=101 h=133 float=left]FRÝDLANT – Radost až na kost budou mít občané Frýdlantského výběžku, kteří jsou napojeni na Frýdlantskou vodárenkou společnost, která jim od 1. října 2009 znovu zvedla cenu vodného a stočeného. Od tohot data budou občané platit za kubík vodného a stočného 64,14 Kč. (Vodné 24,63 Kč, stočné 39,56 Kč). Frýdlantská vodárenská společnost vysvětluje toto zdražení takto: Od 1. října 2009 dochází ke zdražení vodného o 4,7% a stočného o 5,0%. K tomuto zdražení vedl výrazný pokles fakturovaného množtsví vodného a stočného v 1. pololetí tohoto roku, který byl v době kalkulace ceny na rok 2009 těžko předvídatelný. Pokles fakturovaného množství vodného a stočeného je důsledkem celkové hospodářské krize a souvisí s ukončením nebo omezením činnosti některých velkých odběratelů na Frýdlantském výběžku. Podepsáni: Ing. Petr Olyšar, ředitel, člen představenstva Frýdlantské vodárenské společnsti,a.s. a Jana Machová, člen představenstva.

(Rada redakce www.freedlantsko.eu: Milý občane, chceš-li mít levnou vodu, rázně navyš její spotřebu!)

(Zdroj: Cenový výměr – II/2009, Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.)

Pin It on Pinterest