fbpx

[singlepic id=1891 w=101 h=133 float=left]Jindřichovice p.S. / Lunaria – V letošním roce se nám ze tří zdrojů (Liberecký kraj, Nadace partnerství, ČSOP) podařilo poskládat potřebné peníze na pokračování v projektu „Krajina útulná“. V minulých letech jsme založili kolem našich luk meze, které, až vyrostou, budou důležitým útočištěm různých druhů ptáků a hmyzu. V padesátých letech se rozoráním mezí průměrná velikost jednoho lánu, tedy od meze k mezi, zvětšila ze 3 hektarů na 500 hektarů. To mělo za následek vyhynutí velké části bylin, trav, hmyzu i ptáků a tím narušení rovnováhy v přírodě, mimo jiné i občasné lavinovité šíření invazivních druhů, takzvaných škůdců. Pochopitelně byla narušena i rovnováha vody v přírodě, proto další částí našeho dlouhodobého projektu bylo obnovení dvou rybníčků v našem „pralese“ a vytvoření tří malých tůní na loukách. V nich nyní kromě řady vzácných druhů vážek, šidélek a jiného hmyzu žijí i vodní plži plovatky a také velmi ohrožení čolci, což z našich tůní tvoří významný biotop, o nějž se intenzivně zajímají výzkumníci až z kraje rybníků – z Třeboně. Třetí částí dlouhodobého projektu byl pokusný výsev původních květnatých luk na ploše půl hektaru, který jsme uskutečnili v roce 2001. Protože ten výsev byl úspěšný a asi 60 druhů bylin a trav, které už bohužel ve volné přírodě většinou nenajdete, se tady ujalo, rozhodli jsme se tento projekt rozšířit.

Tím tedy přecházíme k tomu, co se na našich loukách bude tento podzim dít. Mnozí z vás totiž míří na procházky i naším směrem a mohli by být překvapeni, proč se tam děje to či ono, protože často nebude patrný okamžitý výsledek. Tak tedy s naším „dvorním dodavatelem“ Jirkou Zezulkou jsme domluveni, že letos na podzim zorá a uvláčí tři hektary z naší louky. Na takto připravenou plochu pak vysijeme osivo původních druhů bylin a trav z firmy Planta Naturalis, která ho pro nás vypěstovala a namíchala podle podmínek naší lokality. V prvním roce nebudou výsledky příliš patrné, protože louku budeme muset posekat asi třikrát, aby se utlumil růst plevelů a aby nové rostlinky měly dost času budovat svůj kořenový systém. Teprve v dalším roce už jich část vykvete, ale na skutečnou radost z plně rozkvetlé louky všech barev si budeme muset počkat až za tři roky. Péče o krajinu zpravidla nepřináší okamžité výsledky, je třeba trpělivosti.

Tak tomu bude i v případě dalších malých vodních ploch, které máme letos také v plánu. Podle rad odborníků asi o půl metru navýšíme hráz spodního rybníčku v pralese a obnovíme ještě rybníček prostřední. Ke všem rybníčkům pustíme více světla, což se sice neobejde bez kácení některých stromů (vesměs jen náletů bříz a osik, vzácnější stromy zůstanou stát), ale zahřeje to rybníčky o několik stupňů, což je důležité pro vývojová stádia obojživelníků. Jinak v pralese samozřejmě nekácíme žádné stromy, toto je výjimka, protože ochrana ohrožených druhů obojživelníků má v tomto případě přednost. Rovněž na loukách přibudou ještě dvě menší a mělčí tůně, pro větší pestrost nabízených vodních ploch. Ale i na jejich nové obyvatele ať už z rostlinné či živočišné říše si budeme muset počkat…

Věříme tedy, že se těmito zásahy podaří zase o kousek přiblížit krajinu v okolí Jindřichovic krajině přirozené, i když to nebude hned. My můžeme určité přírodní procesy nastartovat a trochu usměrňovat, ale k dokončení je musíme s pokorou předat přírodě…

Pokud by někdo z Vás, ať už v rámci právě probíhajících komplexních pozemkových úprav a nebo i čistě z vlastní iniciativy, chtěl podobně pomoci krajině ve svém okolí, může se přijít inspirovat a mohu Vám poradit i vhodné finanční zdroje a postupy k realizaci náročnějších akcí.

Zbyněk Vlk, občanské sdružení Lunaria

Zdroj: Jindřichovické listy, www.jindrichovice.cz

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close