[singlepic id=1890 w=101 h=133 float=left]Liberecký kraj – Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj informuje: Vakcinace lišek proti vzteklině – POUČENÍ pro občany. V době od 9.10.2009 do 17.10.2009 (v návaznosti na klimatické podmínky) proběhne na území okresů Česká Lípa, Semily, Liberec a Jablonec nad Nisou vakcinace lišek proti vzteklině. Jedná se o preventivní akci k předcházení vzniku a šíření nebezpečné nákazy – vztekliny, vzhledem k tomu, že liška je jejím nejvýznamnějším reservoárem a šiřitelem. Cílem této akce je vytvořit v liščí populaci na širokém území imunitu proti vzteklině a tím zabezpečit ochranu zdraví zvířat a lidí.

Vakcinovat se bude shozem návnad z letadla, v uvedeném časovém rozpětí, v závislosti na počasí. Návnady jsou vyrobeny z rybí moučky a tuku, mají okrouhlý tvar o průměru 3,5 cm a výšce 1,7 cm, hnědozelenou barvu a silně zapáchají rybinou. Uvnitř je zalisována ampule z umělé hmoty a hliníku, označená nápisy: „ ATTENTION RABIES VACCINE, VORSICHT TOLLWUT IMPFSTOFF, ATTENTION VACCIN ANTIRABIQUE, ATTENSIONE VACCINO ANTIRABICO“, která obsahuje živý atenuovaný (zeslabený, utlumený) virus vztekliny, který je za běžných situací pro člověka a zvířata neškodný. Nelze však na 100 % vyloučit určité riziko při jeho kontaktu se sliznicí úst, spojivky oka a při vniknutí do čerstvé rány.

Proto v oblasti, kde jsou položeny návnady s očkovací látkou proti vzteklině lišek, je třeba dodržovat tyto pokyny:

– poučit děti

– nedotýkat se návnad

– nenechat volně pobíhat psy

– nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy po dobu 3 týdnů po vakcinaci

– v případě potřísnění kůže očkovací látkou (je tekutá a je uložena v ampuli), je třeba omýt zasažené místo mýdlem a vodou a dezinfikovat dezinfekčním prostředkem. Pokud se očkovací látka dostane do oka, úst či čerstvého poranění, je nezbytně nutné vyhledat okamžitě lékaře.

V Liberci, dne 30.9.2009 MVDr. Josef K r á l

ředitel KVS pro Liberecký kraj

…………………………………….

č.j.:2768 /2009 vyřizuje: Dr.Jaroš V Liberci, dne 30.9.2009

Povinná preventivní akce – orální vakcinace lišek k předcházení vzniku a šíření nebezpečné nákazy – vztekliny – informace pro občany. Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj (dále jen KVS), na podkladě a v souladu s § 49, odst. 1, písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění, oznamuje, že bude provedena orální vakcinace lišek k předcházení vzniku a šíření nebezpečnénákazy – vztekliny, vakcinace proběhne od 9.10. do 17.10. tohoto roku (v závislosti na klimatických podmínkách) na celém území Libereckého kraje (vakcinace na okrese Semily od 9.10. do 12.10., na okresech Liberec, Jablonec n.N. a Česká Lípa od 13.10. do 17.10.)

Vakcinovat se bude shozem návnad z letadla. Organizace akce, distribuce vakcinačních dávek a související náklady jsou v režii Státní veterinární správy ČR. Sběr lišek po jejich odlovu, ke kontrole účinnosti orální vakcinace, bude zahájen za tři týdny po skončení kladení návnad. Odlovené lišky, budou odevzdány na sběrná místa, za účelem kontroly účinnosti orální vakcinace za konstantní odměnu (bude proplacen počet lišek do výše rozpočtu KVS pro tyto účely). Cílem je plošné prošetření všech honiteb, nikoli vyšetření velkého množství lišek jen v některých honitbách. Sběr lišek a jejich předání budou provádět organizace, které provádějí výkon práva myslivosti na území Libereckého kraje. Počátek odevzdávání, vyšetřování lišek za stanovené zástřelné bude od 2.11.2009 na okrese Semily respektive od 7.11.2009 na okresech Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Liberec.

Pro sjednocení postupu budou informační dopisy rozeslány následujícím institucím:

Krajský úřad Libereckého kraje

Krajská hygienická stanice Liberec

Příslušná územní pracoviště KHS LB v okresech

ČMMJ – Okresní myslivecké spolky (LB,CL,JN,SM)

Územní pracoviště Lesů ČR)

Vojenské lesy a statky

KRNAP+CHKO Jizerské Hory,Český Ráj

Obce s rozšířenou působností v okresech (2x CL, 2x LB, 3x JN, 3x SM)

Regionální deníky, příp. regionální rozhlas

Okresní ředitelství Policie ČR (LB,CL,JN,SM)

Ostatním obcím budou informace rozeslány elektronickou poštou

Všechny zúčastněné orgány a organizace zdvořile žádám o spolupráci v zájmu ochrany zdraví lidí.

MVDr.Josef Král

ředitel Krajské veterinární správy

pro Liberecký kraj

……………………….

Zdroj: Nové Město pod Smrkem, http://www.nmps.cz/deska/285/vzteklina_pouceni.pdf

Pin It on Pinterest