[singlepic id=1894 w=101 h=133 float=left]Liberecký kraj – Díky EU může STŘEVLIK více vzdělávat mateřské školy v ekologické výchově. O ekologickou výchovu mají mateřské školy z Libereckého kraje velký zájem. A od podzimu 2009 do léta 2011 toho pro ně bude připraveno opravdu hodně. Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK) totiž uspělo s žádostí o grant z fondů Evropské Unie na rozvoj ekologické výchovy nejmenších.

Projekt Zvyšování kvality a efektivity v předškolní environmentální výchově získal ve druhé výzvě do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dokonce nejvyšší bodové ohodnocení mezi projekty na další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. V nejbližších dvou letech tak bude možné na vzdělávání pedagogů v MŠ využít více než 2,5 mil. Kč.

„S podporou ekologické výchovy v mateřských školách začal přímo Liberecký kraj, a to prostřednictvím projektu Mrkvička již v roce 2004. O tom, že má tato práce smysl, svědčí fakt, že do současné doby se k Mrkvičce přihlásilo téměř 90 organizací. Ty nejsou navíc pouze na papíru, jak už to u obdobných projektů někdy bývá, ale aktivně se účastní. Možnosti jsou však omezené a zájem velký. Výrazná většina seminářů se v poslední době okamžitě naplnila a bylo nutné odmítat,“ popisuje situaci ředitel STŘEVLIKu Radek Hromádka.

Krajská příspěvková organizace STŘEVLIK je od roku 2007 hlavním realizátorem vzdělávání pedagogů z mateřských škol v ekologické výchově na území Libereckého kraje.

„Cílem nového projektu je přivést ekologickou výchovu v mateřských školách na vyšší úroveň. V praxi se totiž často stává sadou aktivit na téma příroda. Prostřednictvím projektu budeme usilovat o to, aby se jednalo o výchovu s promyšlenými cíli a efektivními metodami, které povedou k formování postojů a chování dětí,“ přiblížil hlavní účel ředitel STŘEVLIKu.

A co projekt konkrétně nabídne? Bude připraveno více jak 150 hodin seminářů, jejichž cílem bude učit, jak co nejefektivněji začleňovat ekovýchovu do vzdělávacího programu. Například v environmentální psychologii se budou moci pedagogové seznámit s tím, jak nejlépe probouzet u dětí lásku a úctu k přírodě. Lektoři z celé republiky představí i správné plánování a hodnocení ekologické výchovy. Vzhledem k velkému zájmu bude opět zařazeno kritické myšlení… Součástí seminářů budou modelové výukové hodiny.

A to není zdaleka vše! Každý rok bude připraveno dvoudenní setkání mateřských škol k ekologické výchově. Pracovníci ekocentra budou pedagogům poskytovat metodickou pomoc k jejich vzdělávacím programům i projektům. Nebudou chybět ani náměty a inspirace pro projekty přímo v mateřských školách.

„Zlatým hřebem bude vydání české verze čtyřdílné publikace Ekovýchovné aktivity pro děti. V Německu je toto dílo se spoustou praktických návodů uspořádaných do celoročního projektu nejoblíbenější pomůckou pro předškolní ekologickou výchovu,“ doplnil Hromádka.

A jak se dozvědět více? Aktuální informace získáte na www.strevlik.cz pod odkazem Mrkvička nebo u Dobroslavy Stránské ze Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, tel.: 482 360 011, e-mail: dobroslava.stranska@strevlik.cz.

Díky dotaci z Evropské Unie budou veškeré aktivity projektu zdarma.

Zdroj: Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje

Pin It on Pinterest