[singlepic id=1887 w=101 h=133 float=left]Jindřichovice – Dne 8.-9. srpna proběhly již tradiční Jindřichovické dny. Rok od roku se snažíme pro návštěvníky připravit příjemnou sobotu a neděli. Hodnotit, jak se to daří, může každý, který je navštívil. Každý rok se potýkáme se zajištěním programu, který je samozřejmě ovlivněn penězi. Každý rok se snažíme najít rovnováhu mezi vynaloženými prostředky a jejich zúročení v podobě programu. Nutno říci, že řada účinkujících chce proplatit většinou pouze cestovné nebo materiální náklady na vystoupení a jejich požadavky jsou víc než rozumné. Může za to jejich vztah k naší obci a za to jim patří dík. Rozhodně si zaslouží poděkování skupina lidí kolem manželů Skočdopolových, protože projížďka na raftovém člunu na rybníku měla u dětí úspěch, a to byl jediný honorář, který za něj dostali. Nemohu nezmínit ani „koňáky“ L. Novotného, M. Knappa a Zadákovi nebo interprety představení v kostele manžele Matějkovi s M. Duškem. Nechci dopodrobna rozebírat 2 dny, které patřily zábavě a uvolnění. Slyšel jsem na ně jak kritiku tak i chválu. Myslím ale, že to ke každé akci patří a jsem přesvědčen, že kdo se chtěl pobavit, měl možnost si najít kousek toho svého. Opět nezbývá než poděkovat všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli s organizací. Ať již na fotbalovém hřišti, na zahradě u Svěrčinů, v kostele Nejsvětější trojice, či v neděli na soutěži „O pohár starosty Jindřichovic“. V neposlední řadě patří dík i návštěvníkům, kteří svou účastí pomáhají vytvořit příjemnou atmosféru a dodají chuť organizátorům k pořádání podobných akcí. Několika fotkami na následující straně si můžeme tyto dva dny připomenout. Příští rok na viděnou na Jindřichovických dnech.

Pavel Novotný, místostarosta

Zdroj: Jindřichovické listy

Pin It on Pinterest