[singlepic id=1731 w=101 h=133 float=left]LÁZNĚ LIBVERDA – V úterý dne 2. listopadu 2009 ve 14 hodin byl u chaty Hubertky u obce Lázně Libverda slavnostně otevřen unikátní projekt – Singltrek pod Smrkem. Slavnostního otevření se ujal hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler, statutární náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová, generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora a předseda Svazku obcí Smrk Pavel Smutný.Díky vynikající spolupráci Lesů České republiky, s.p., Krajského ředitelství Liberec, Svazku obcí Smrk a České mountainbikové asociaci se podařilo vytvořit první síť lesních stezek v České Republice navrženou pro maximální prožitek z jízdy na kole s respektem k přírodě.

Singltreky jsou představovány jako úzké přírodní stezky vinoucí se terénem po vrstevnicích a splývající s krajinou. Jsou velmi šetrné k přírodě, pro jejich výstavbu je třeba pouze minimální množství dodatečného stavebního materiálu, vyžadují minimální údržbu a jsou určeny širokému spektru cyklistů, kteří preferují neasfaltové komunikace a kteří vyhledávají zážitky z užšího kontaktu s přírodou. Ve vztahu k vynaloženým výrobním prostředkům a provozním nákladům jsou singltreky výjimečným produktem cestovního ruchu svojí vysokou efektivitou.A co dělá singltrek singltrekem? Dynamika, udržitelnost, přizpůsobivost, jedinečnost a lidské vztahy…

Na těchto prvních 12, 5 km stezek, jejichž výstavba se uskutečnila právě v okolí Lázní Libverda a Nového Města pod Smrkem, a které se dnes stali přístupnými pro veřejnost, naváže v budoucnu další projekt. Svazek obcí Smrk (Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda) obdrží z Fondu mikroprojektů regionu Nisa v rámci programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polsko Cíl 3 dotaci ve výši 24 530 EUR (650 000 Kč) na zpracování technické dokumentace pro další rozšíření singlterků o 40 km v oblasti Nového Města pod Smrkem a Lázní Libverdy přes hranici do polského Świeradówa-Zdróje.

(zdroj: www.laznelibverda.cz)

Pin It on Pinterest