[singlepic id=3403 w=101 h=133 float=left]JELENÍ HORA (Polsko) – Ponaučení z poslední kalamity, kdy sněžení zapříčinilo výpadek proudu pro několik tisíc domácností, si vzali některé obce z jelenohorského regionu. Rozhodli se, že si nakoupí agregáty na výrobu elektrického proudu, protože opravy strženého elektrického vedení trvaly v říjnu několik dní a život v obcích byl kvůli tomu téměř paralyzovaný. Občané jen s obtížemi zvládali nedostatek světla, topení a vody, musely být uzavřené školy a úřady. O nákupu agregátu uvažují např. v Piechowicích. K dispozici by měl být již v lednu příštího roku. Tajemník obce Miłosz Kamiński řekl, že by měl v krizových situacích dodávat elektrický proud místním zařízením. V Karpaczi, kde nebyl proud téměř dva dny, mají dva agregáty na výrobu elektřiny. Jeden je využíván pro dodávku el.proudu pro úřad, druhý je určen pro provoz čerpadel na vodárně. Starosta Karpacz Bogdan Malinowski zdůraznil, že nemůže připustit aby byla obec odpojena od vody a elektrického proudu. V nejhorší situaci byly při letošní kalamitě rekreační střediska, penziony a hotely. Tato zařízení se ale musí o sebe postarat samy. Ve svém zájmu by to měly udělat co nejrychleji, protože stav elektrických rozvodných sítí je katastrofální a poruchy budou stále častější. Přestože společnost Energia-Pro plánuje v tomto roce vynaložit na modernizace sítí 190 mil. zlatých,situace se totiž o mnoho nezlepší.

Zdroj: Euroregionální Periskop (http://www.polskatimes.pl)

Pin It on Pinterest