[singlepic id=3402 w=101 h=133 float=left]FFRÝDLANT – Osudy šesti židovských dětí připomíná od 6. ledna nová výstava na frýdlantské radnici: Neztratit víru v člověka – Protektorát očima židovských dětí. Kolekce, kterou připravilo pro žáky základních škol Židovské muzeum v Praze, putuje po českých městech už od roku 2006.„Osobní příběhy dětí, jež naše výstava návštěvníkům přibližuje, jsou klíčem k historickým událostem předválečného a válečného Československa. Výstava dětem a mladým lidem představuje různé stránky života Židů v Protektorátu Čechy a Morava, a to z pohledu jejich tehdejších vrstevníků,“ vysvětlila Marie Zahradníková za Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze a dodala, že výstavu tvoří 20 výstavních panelů. Vycházíme z toho, že vyprávět osudy jednotlivců je pro pochopení minulosti mnohem přínosnější než pouhý výčet faktů, čísel a dat.

Pořadatelé výstavy vycházeli z autentických materiálů, často vytvořených právě dětmi. Návštěvníci tu najdou úryvky z deníků, korespondenci, kresby ze sbírky dětských kreseb z Terezína, dětské časopisy, fotografie dětí, dobový tisk a další obrazové i tištěné dokumenty.

„Svědectví vrstevníků umožní žákům a studentům lépe se vcítit do událostí třicátých let, druhé světové války a zejména do situace perzekuované židovské menšiny,“ zdůraznila Marie Zahradníková. Na prvním panelu se židovské děti představují jako úplně obyčejné. Žijí ve třicátých letech spokojeným životem v kruhu své rodiny a přátel.

Na dalších panelech jsou na pozadí válečných událostí rozvinuty jejich osudy a osudy jejich rodin v průběhu válečných let. Tyto příběhy pokrývají celou škálu událostí za 2. světové války.

Nejen žáci škol, ale i dospělí zájemci si mohou výstavu Neztratit víru v člověka… prohlédnout na nádvoří frýdlantské radnice až do konce ledna, každý všední den od 9.00 do 15.00 hodin. Pokud bude zamčeno, mohou lidé přivolat obsluhu zvonkem na dveřích výstavní síně.

Pin It on Pinterest