[singlepic id=3405 w=101 h=133 float=left]JINDŘICHOVICE POD SMRKEM – Začátkem listopadu 2009 se v Jindřichovicích pustili do úpravy prostor v bývalém státním statku. Vedla je k tomu snaha o vytvoření zázemí pro pořádání různých společenských a kulturních akcí. Objekt jako takový byl původně začleněn do projektu pod pracovním názvem Mezinárodní univerzitní centrum. Po letech neúspěšného shánění finančních prostředků na celkovou rekonstrukci se rozhodli dále nečekat a pokusit se dát do přijatelného stavu alespoň prostory pro setkání většího počtu lidí. Samotný objekt byl původně zájezdním hostincem, později jako “Hotel Kretscham”. V “předlistopadové” době v něm sídlilo vedení státního statku a opravované prostory sloužili jako jídelna a později krátký čas jako hospoda. Několik let byly pak protory pro svou nefunkčnost a chybějící peníze nevyužity. Po ukončení sezónních prací a dokončení různých akcí, které jsme v tomto roce realizovali, jsme se tedy do toho pustili. Asi nemá příliš cenu proměnu uvnitř komentovat slovy. Fotografie jsou jistě výmluvnější. Co stojí za zmínku je skutečnost, že do oprav se zapojila celá řada místních dobrovolníků, kteří pomohli, kde mohli. Od různých montáží a oprav až po konečný úklid. Poděkování patří i firmám a dodavatelům řemeslných prací za flexibilitu při bitvě s časem: Jiří Záruba – elektroinstalace, AHA-komín, Kamnářství – p. Rakušan, Miroslav Plesar-truhlářství, firmě Lubomír Ležovič a v neposlední řadě i pivovaru Svijany.

První zpřístupnění pro veřejnost proběhlo 31.12.2009 v 15.00 hodin. Kdo chtěl mohl přijít, posedět, něco popít a hlavně si popovídat. Večer tu naši hasiči, kteří s rekonstrukcí významně pomohli, oslavili příchod Nového roku diskotékou. Hned 2. ledna se na sále uskutečnil Novoroční pingpongový turnaj. Bývalý “Hotel Kretscham” tedy začal žít novým životem a to je jistě dobře

Zdroj: oficiální webové stránky obce

Pin It on Pinterest