[singlepic id=3413 w=101 h=133 float=left]HEJNICE, LÁZNĚ LIBVERDA – Mezinárodní turistický veletrh Chemnitzer Reisemarkt, který se konal v Německu ve dnech 8. až 10. ledna 2010, navštívilo 18 tisíc návštěvníků. Mezi vystavovateli nechyběla ani Česká republika. Počet vystavovatelů byl 240.Veletrhu se zúčastnilo celkem 6 českých subjektů: Czechtourism Lázně Luhačovice, a.s. Lázně Libverda, a.s., Hejnice Františkovy Lázně JAF Lipno, České Budějovice Hotel Arnica, Háj pod Klínovcem. Po lipském veletrhu Touristik&Caravaning, který se konal v listopadu 2009, je Chemnitzer Reisemarkt druhým ze série saských veletrhů, které se konají pravidelně v zimním období. Další bude následovat koncem ledna v Drážďanech.

Partnerskou oblastí byl region západního Krušnohoří, což bylo pro nás velmi příznivé, protože masivní propagace Krušných hor se odrazila i v zájmu o jejich českou část. Projevilo se to i v závěrečné tiskové zprávě veletrhu, kde se konstatuje, že „velký zájem o dovolenou a odpočinek v Německu a České republice zaznamenali vystavovatelé z partnerského regionu Krušnohoří, a to nejen pokud jde o klasické formy jako turistiky, cykloturistika, lyžování, ale i letní biatlon, horská kola, aktivní a wellness dovolená a dobrá strava“. Veletrh se konal pod záštitou prezidenta vládního kraje jihozápadní Sasko Karla Noltzeho a zahájil ho starosta Chemnitzu Miko Runkel.

Ředitelka pořádající organizace TMS, GmbH Anne Franke, vyjádřila hned v úvodu slavnostního zahájení velké uspokojení nad tím, že veletrh ani v období krize neztratil nic na své atraktivitě. Je evidentní, že zájem o dovolené a cestování neupadá a Chemnitz se stává stálicí v kalendáři turistických veletrhů v Sasku a středním Německu.

Velmi dobře byl veletrh hodnocen vystavovateli a návštěvníky, podle uspořádané ankety 93 % vystavovatelů a návštěvníků se vyslovilo, že veletrh splnil jejich očekávání, a 95 % návštěvníků sdělilo, že se v roce 2011 veletrhu opět zúčastní. 8. ročník Chemnitzer Reisemarkt se koná ve dnech 7. až 9. ledna 2011.

Veletrh byl po organizační stránce dobře připraven a nabídl komfort i velmi bohatý doprovodný program, který běžel prakticky nepřetržitě, včetně kina a hlídání dětí, a na kterém se aktivně podílely známé osobnosti z kultury, sportu a zábavy jako např. olympijský vítěz a mistr světa Jens Weißflog.

Technické a organizační údaje Organizátor: TMS Messen-Kongresse-Ausstellungen GmbH, Berlin Místo konání: výstaviště Chemnitz Datum konání: 8.–10. 1. 2010 Obsazená výstavní plocha: 10 000 m2, stejně jako v r. 2009 Počet vystavovatelů: 240 (r. 2009: 254) Zúčastněné země: ČR (6 vystavovatelů), SRN, Itálie, Rakousko, Chorvatsko, Slovensko, Polsko, Dánsko, Norsko, USA, Kanada, Keňa, Mongolsko. V rámci německých subjektů byla zastoupena řada dalších destinací Cyklus: 1x ročně, 7. ročník Počet návštěvníků: 18 000 (r. 2009: 19 000) Nomenklatura: Kompletní nabídka cestování a dovolených, městská turistika, dovolené pro tělesně postižené, lázeňství, studijní, jazykové a sportovní pobyty, související literatura Vstupné: 6 € se systémem slevCharakteristika veletrhu

Velmi potěšitelná byla i skutečnost, že české subjekty využívaly i možností prezentace mimo expozici, jako například JAF Lipno.

Podrobnější informace o veletrhu jsou pro zájemce k dispozici na www.chemnitzer-reisemarkt.de, dále u tiskové referentky paní Franziska Müller, tel. 0049/3044687121 0049/3044687121 , fax: – 40, e-mail: mueller@tmsmessen.de a na OEÚ GK Drážďany.

Zájem o veletrh ze strany veřejnosti, možnosti prezentace a kontaktů s partnery, podmínky účasti, cena i organizační zajištění veletrhu vytvářejí velmi dobré předpoklady k efektivní a úspěšné prezentaci našich lázní i turistických zařízení. K získání klientely je samozřejmě velkou výhodou, že se veletrh koná nedaleko našich hranic v oblasti, ze které k nám přijíždí nezanedbatelný počet turistů. Z těchto důvodu lze účast vřele doporučit dalším českým zájemcům a je velmi chvályhodné, že je zde účinná podpora ze strany CzechTourismu.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech (Německo).

Sdílet

Pin It on Pinterest