[singlepic id=3415 w=101 h=133 float=left]FRÝDLANTSKO – Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2010 výzvu k podávání žádostí do Havarijního fondu. Žádosti do tohoto dotačního titulu shromažďuje územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci se sídlem v Jablonecké ulici 642/23 v Liberci a to do 29. ledna 2010. Finanční prostředky z Programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy). Do Programu nelze zařadit takové akce obnovy, jejichž náklady (ať již celkové – víceleté nebo jednoroční) by přesáhly limit 2 mil. Kč bez DPH, tj. na takové akce, na které se vztahuje povinnost vlastníka (stavebníka) vypsat pro provedení díla předchozí výběrové řízení. Zásady programu a formulář Návrhu na zařazení do havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2010 jsou přílohami této zprávy. Bližší informace o programu podají pracovníci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Městského úřadu ve Frýdlantu nebo pracovník územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci – Bc. Freiwillig (tel: 485 222 424 485 222 424, 724 568 876 724 568 876). Ing. V. Sobotová

Sdílet

(zdroj: Oficiální web Frýdlantu)

Pin It on Pinterest