[singlepic id=3801 w=101 h=133 float=left]JINDŘICHOVICE POD SMRKEM – Hasičský bál. V sobotu 23. ledna byl pokřtěn taneční parket nově zrekonstruovaného sálu na statku. Po dlouhých osmi letech se rozhodl Sbor dobrovolných hasičů uspořádat hasičský bál.  Byli jsme sice limitováni omezeným počtem míst oproti původnímu sálu v hospodě, ale nebránilo nám to v našem záměru. Přípravy na tento slavnostní okamžik probíhaly 14 dní a bylo nutné zajistit celou řadu potřebných věcí. Do předprodeje šlo 150 vstupenek a dalších 50 jich bylo připraveno v záloze, neboť nám bylo jasné, že ne každý vlastník vstupenky přijde. Při tradičním zvaní se podařilo udat 110 vstupenek a řada občanů nám přispěla na tombolu, buď darem nebo finanční částkou. Nakonec se podařilo nashromáždit více jak 140 cen do tomboly a jak se později ukázalo, bylo to málo.

Den před konáním bálu se na sále sešla naprostá většina hasičů a ve spolupráci s jejich příznivci se začal prostor připravovat. Od umývání skleniček a přípravu baru až po výzdobu sálu a topení. Na připravený prostor se nakonec vešlo 130 návštěvníků a zbylo i hezké místo pro tancechtivé návštěvníky. Menší problém nás potkal s hudební produkcí, neboť domluvená skupina „Kamínky“ nemohla bál odehrát. V rámci dobrých vztahů nám tak zahrála skupina Zdeňka Zatloukala. Dalším problémem se ukázala šatna. Do poslední chvíle jsme netušili, zda se jí podaří zprovoznit. Nakonec se díky bratrům Kopeckým a jejich zapůjčenému věšáku podařilo šatnu otevřít. Poděkování patří i paní Nevečeřalové za poskytnutá ramínka. Role šatnáře se skvěle zhostil člen našeho sboru pan Gažo.

Celkem se sešlo na Hasičském bále na 120 návštěvníků a i přes počátečtní nervozitu zda si každý najde své místo se podařilo každého z nich usadit. Po slavnostním zahájení plesu již nastalo místo pro první tanečníky a za pár minutek již byl parket plný, neboť hudba hrála velmi pěkně. O vydatné občerstvení se starali členové sboru v čele s Martinem Vondráčkem. Okolo 23:00 hodiny se začala prodávat tombola, ale lákavé ceny a nedostatek lístků způsobil, že v polovině sálu již byla tombola prodaná. Aby to nebylo ostatním návštěvníkům líto, do prodeje šel i zbytek vstupenek, na které se mohla vyhrát jedna z hlavních cen. Především pro mladší návštěvníky byla lákavá poukázka na tetování a pro kutily pak umělecké dveřní kování.

Po losování tomboly pak bylo cítit určité napětí, ale nakonec se vše podařilo stejně jako celý průběh Hasičského bálu. Výborná hudba hrála pro zájem návštěvníků až do ranního kuropění a přispěla ke zdárnému průběhu této akce.

Velké poděkování patří všem, kteří se na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli. Především za barovým pultem si odpracovali své: Martin Vondráček, Michal Krause, Tereza Krausová, Adéla Burešová, Karel Beran, Milan Knapp ml. a Lucie Knappová. U pokladny vydatně pomáhal Petr Vondráček a Martin Gažo, který stíhal i šatnu. Zvláštní poděkování si zaslouží Martin Izsóf st. za vydatné topení během celého plesu.

Všem, kteří se na přípravě podíleli během pátečního večera, rovněž děkujeme.

Otto Novotný

Zdroj: Jindřichovické listy, www.jindrichovice.cz

Pin It on Pinterest