[singlepic id=3812 w=101 h=133 float=left]HEJNICE – Připravuje se kniha o Hejnicích. Vážení Hejničané, liberecké nakladatelství KNIHY 555 s autorským kolektivem PhDr. Miloslava Melanová, PhDr. Milan Svoboda, PhD., PhDr. Jan Heinzl a dalšími spolupracovníky připravují po téměř 90 letech vydání knihy o dějinách města Hejnice. Výpravná obrazová publikace, která bude zahrnovat období let 1381 – ca 2006, by měla vyjít v červnu 2011. Při této příležitosti se na vás obracíme s žádostí o zapůjčení pohlednic, fotografií, obrazů, řemeslných, průmyslových a jiných výrobků s vazbou či tématikou Hejnic a Ferdinandova, dále historických dokumentů, listin, diplomů, plánů, dokladů vztahujících se k Hejnicím a Ferdinandovu. Vámi zapůjčené materiály budou ofotografovány, naskenovány a následně vráceny, a to přímo na místě, nebo po dohodě v nejkratším možném termínu. V případě hůře přenositelných předmětů vás po domluvě navštívíme. Shromaždování podkladů proběhne od března do prosince 2010. O výběru a použití vámi poskytnutých pramenů rozhodne redakční rada. Nakladatel se zavazuje zveřejnit ve vydané publikaci jméno osoby, která pramen poskytla, za předpokladu, že bude ve vydané knize užit. S vaší nabídkou se prosím obracejte na redaktora nakladatelství KNIHY 555 Mgr. Pavla D. Vinkláta, tel. 777 797 878, e-mail: pavel.vinklat@knihy555.cz. S postupem prací a dalšími výzvami se můžete seznámit na stránkách nakladatelství – www.knihy555.cz a také na informačním webu města Hejnice – www.mestohejnice.cz.

ZDROJ: http://www.mestohejnice.cz

Pin It on Pinterest