fbpx

[singlepic id=3779 w=101 h=133 float=left]FRÝDLANTSKO / RASPENAVSKÝ ZPRAVODAJ – Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. stanovuje s účinností od 1. ledna 2010 budou tyto ceny za dodávky pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:

41.00 dodávka pitné vody 22,60 Kč/m3 bez DPH, (vodné) 10% DPH, 24,86 Kč/m3 s DPH

90.01 odvádění a čištění odpadních vod 41,20 Kč/m3 bez DPH, (stočné) 10% DPH, 45,32 Kč/m3 s DPH

celkem 63,79 Kč/m3 bez DPH, (vodné + stočné) 10% DPH, 70,17 Kč/m3 s DPH

Frýdlant, 18. prosinec 2009

Ing. Petr OLYŠAR
ředitel, člen představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

Jana MACHOVÁ
člen představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

……………………………………

Jak byla cena vodného a stočného stanovena?

Cena vody pitné (vodné) a odkanalizované (stočné) je formou věcného usměrňování. Do takto regulované ceny lze zahrnout jen ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk, daň a clo dle zvláštních předpisů. Tímto předpisem je každoročně výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Předepsaná pravidla regulace se použijí pro kalkulaci cen za jednotku objemu, kterou je v tomto případě 1 m3 (tj. 1000 l). Kalkulace vodného a stočného je k dispozici provozním a zákaznickém centru Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. na adrese Zahradní 768, Frýdlant.

K jakému nárůstu ceny došlo u vodného?

Cena vodného bez daně z přidané hodnoty se od 1. ledna nezvyšuje. I přes velice nepříznivou celospolečenskou ekonomickou situaci se podařilo udržet především nákladovost na vodné na stávající úrovni. Pro koncového zákazníka však dochází k nárůstu ceny vodného 1%. Tento nárůst souvisí se zvýšením snížené sazby daně z přidané hodnoty z 9% na 10%.

Proč dochází k výraznému zdražení stočného?

Nárůst stočného o 13% je spojen pouze z nárůstem ceny za čištění odpadních vod na ČOV Frýdlant, která není v majetku a provozování naší společnosti. Výrazný nárůst nákladů na ČOV Frýdlant je ovlivněn ukončením výroby v závodu společnosti Slezan Frýdek-Místek, a. s.

ZDROJ: http://www.raspenava.cz/____zpravodaj/RZ%201-2010.pdf

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close