[singlepic id=3820 w=101 h=133 float=left]RASPENAVA – Historie v naší rodině je název soutěže, která právě probíhá na druhém stupni ZŠ a MŠ Raspenava. Byla vyhlášena ředitelem školy Mgr. Petrem Chvojkou v polovině listopadu loňského roku a týká se všech žáků 6. – 9. ročníku. Soutěž spočívá v tom, že každé dítě se zeptá svých příbuzných (rodičů, prarodičů, tet, strýců, …), jak prožívali jakoukoli událost, která vešla do dějin (Sametová revoluce, vpád vojsk Varšavské smlouvy, Remek ve vesmíru, znárodňování, …). Není to však jen pro ty, kteří „něco“ zažili. I ti, kteří seděli doma u televize či rádia, zaznamenali, že se cosi stalo, a měli z té situace radost, strach, co bude dál, nebo jim to bylo upřímně jedno, protože se starali o to, co budou mít zítra k večeři. Také se mohlo stát, že se o změně dozvěděli čirou náhodou od souseda při ochutnávání právě vypálené slivovice.

To, jak tato situace zasáhla do života konkrétní rodiny, sepíší žáci 6. – 9. tříd v rámci jedné ze slohových prací z českého jazyka. Po odevzdání všech „slohovek“ společnými silami učitelé najdou tu nejlepší a její autor bude odměněn. Důvodů pro vyhlášení soutěže bylo hned několik. Prvním z nich bylo motivovat žáky k učení se dějepisu, který neskončil s vymřením dinosaurů (jak si mnohé děti myslí), ale aby si uvědomili, že žijeme ve stále se tvořící historii. Druhou, ale více důležitou příčinou byla snaha o vyvolání nutnosti rozhovoru v rodině. Škola si totiž uvědomuje, že i rodiče jsou zaměstnaní lidé, kteří si potřebují odpočinout a mají málo času na své ratolesti. Proto jsme vyhlásili takový projekt, abychom v domovech dětí navodili příjemnou atmosféru rodinného dialogu, doplněným udivenými obličeji synů a dcer: „Ty jsi tam fakt byl, tati?“ V současné době už své rodinné prožívání osudových dějin sepsaly děti ze 7. třídy a žáci 8. ročníku své spisování dokončují. Další dvě třídy teprve jejich práce čeká. Zatím odevzdané práce jsou velmi zajímavé a celý kolektiv vyučujících naší školy se už těší na další.

Mgr. Dana Štěpinová, učitelka

ZROJ: Raspenavský zpravodaj 1/2010, http://www.raspenava.cz/____zpravodaj/RZ%201-2010.pdf

Pin It on Pinterest