[singlepic id=3835 w=101 h=133 float=left]RASPENAVA – Informace z finančního úřadu. Upozornění pro poplatníky daně z nemovitostí pro rok 2010 Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, se s účinností od 1. 1. 2010 mění také ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o daních z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitosti. Vzhledem k tomu, pro rok 2010 dochází ke změnám sazby daně u pozemků druhů:

E (zastavěná plocha a nádvoří)

F (stavební pozemek )

G (ostatní plocha)

a ke změnám základní sazby daně u téměř veškerých druhů staveb, dojde u všech poplatníků ke změně daně z nemovitostí na rok 2010. Žádáme poplatníky, kteří nemají ze zákona (při jakékoliv změně) povinnost podat daňové přiznání, aby se zaplacením daňové povinnosti vyčkali, až jim bude zaslána daňová složenka ( přelom dubna a května 2010) k úhradě daně.

Na složence bude uvedena daňová povinnost pro rok 2010, která je splatná nejpozději 31. května 2010.

V případě, že poplatník neobdrží složenku do 21. května 2010, doporučujeme kontaktovat správce daně tel. 482 363 323 – 324

ZDROJ:  http://www.raspenava.cz/____zpravodaj/RZ%201-2010.pdf

Pin It on Pinterest