[singlepic id=3842 w=101 h=133 float=left]RASPENAVA – Náš řezbářský kroužek vznikl roku 2003 při ZŠ v Raspenavě. Později se přestěhoval do mé domácí dílny a poslední dvě léta se scházíme každý čtvrtek od 14 do 18 hodin v „Šanci“. Zde vznikla i malá galerie. Výtvarná díla, která jsou zde vystavena, vznikala pod šikovnýma rukama mladých výtvarníků zdejší školy, ale můžete zde obdivovat i výtvarná díla uznávaných malířů a řezbářů, kteří přijíždějí do Raspenavy na tradiční jarní řezbářská setkání.

Kroužek, který vedu, zajišťuji materiálně i finančně, s částečným přispěním rodičů dětí. V tomto školním roce kroužek navštěvuje 11 dětí, 3 děvčata a 8 chlapců. Děti si své náměty na tvorbu vytvářejí samy. Nejčastěji pracujeme s lipovým dřevem. Děti se naučí poznávat druhy dřev, jejich použití a jejich opracování. Naučí se zacházet s ručním nářadím, brousit, mořit a lakovat. Hrubou řezbařinu zvládneme motorovou pilou, a potom nastoupí tvrdá pečlivá práce dlátem a paličkou. Za 4 až 6 týdnů je dílko na světě. Výsledek většinou potěší jak tvůrce, tak obdarované. Těmi jsou obvykle rodiče a rodinní příslušníci mladých řezbářů. Práci v „Šanci“ přerušujeme pokaždé malou přestávkou na odpolední čaj. Kája Čapků nám zahraje na elektrické klávesy písničky, které se doma naučil. Jeho kulturní vložka je to, co člověka příjemně a pozitivně naladí.

Mladí řezbáři se zúčastňují i mezinárodních setkání řezbářů. Pořádáme výlety do Německa a Polska ke svým přátelům z řad řezbářů a dále výlety na lyžích do Jizerek. To proto, abychom si odpočali od práce a také poznali náš region.

Veřejnost měla možnost shlédnout výsledky naší práce na výstavách v Raspenavě, Krásné Lípě, Hejnicích, Jindřichovicích p. S., Frýdlantu, Chrastavě, Oldřichově v Hájích, Turnově a německé Žitavě. Naše menší i větší dílka se vždy setkala s uznáním a úspěchem.

Miloš Šimek, vedoucí kroužku

ZDROJ: http://www.raspenava.cz/____zpravodaj/RZ%201-2010.pdf

Pin It on Pinterest