fbpx

[singlepic id=3832 w=101 h=1330 float=left]NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM – Město Nové Město pod Smrkem, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem. Tajemník městského úřadu Nové Město pod Smrkem vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka jmenováním do funkce

vedoucí sociálního odboru

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budovy městského úřadu a území správního obvodu města Nové Město pod Smrkem. Předpoklady pro výkon funkce: vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a v ČR má trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem – lustračním zákonem.

Požadavky: vzdělání VŠ, řidičský průkaz skupiny B. Výhodou: vzdělání sociální, nebo právní, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče, praxe v řídící činnosti pro vedení malého kolektivu.

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana. Dále musí obsahovat datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení: dle platného katalogu.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce v květnu 2010. Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 16. března 2010

Způsob podání přihlášky: osobně na podatelně městského úřadu, nebo odeslat na adresu: Městský úřad, k rukám tajemníka, Palackého 280, PSČ 463 65 Nové Město pod Smrkem.

Případné dotazy: tel. 482360323, tajemník úřadu.

Nové Město pod Smrkem dne: 01.03.2010

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close