[singlepic id=3860 w=101 h=133 float=left]LIBERECKÝ KRAJ- Liberecký kraj chce stipendii podpořit vybrané učňovské obory. Podle náměstka hejtmana pro resort školství Radka Cikla se Liberecký kraj, stejně jako celá Česká republika, dlouhodobě potýká s nedostatkem odborníků v některých profesích. Stipendijní programy jsou již realizovány v řadě krajů a ukázaly se být efektní formou finanční motivace žáků. Z tohoto důvodu považuje Liberecký kraj za nezbytné posílit motivační dopady kampaně uskutečněním vlastního stipendijního programu pro žáky středních škol. Možnost získání stipendia by se měla stát motivací žáků posledních ročníků základních škol k výběru, zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě nedostatečně navštěvovaných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání. Stipendijní program je určen pro žáky středních škol zřizovaných výhradně Libereckým krajem. Bude realizován od školního roku 2010/2011 počínaje žáky prvních ročníků vybraných oborů vzdělání.

ZDROJ: http://www.mestohejnice.cz

Pin It on Pinterest