[singlepic id=4086 w=133 h=133 float=left]FRÝDLANT – Pravidla pro psaní článků. Chcete psát články do novin nebo na webové stránky? Pište, ale snažte se držet určitých pravidel. Tisková mluvčí Městského úřadu Frýdlant za spolupráce s profesionální novinářkou sestavila devět jednoduchých pravidel, která pomohou udělat Váš článek úspěšným.

Pravidlo č. 1:

Pamatujte, že novinář je vytížený člověk, který je neustále pod časovým tlakem. Pište stručně, jasně, článek má mít úvod, který má obsahovat nástřel toho, o čem článek je, což rozvedeme v druhé části a doložíme fakty, v závěru by mělo být shrnutí a nástin do budoucna. Nikdy by neměl být delší než jedna A4 (polovina stránky je ideální). To nejdůležitější je na začátku.

Pravidlo č. 2:

Zvolte poutavý titulek. Musí zaujmout, ale zároveň korespondovat s tím, co v článku tvrdíte. Je jasné, že zprávy budete posílat e-mailem, tak nezapomeňte vyplnit předmět zprávy – to je to, co musí přitáhnout pozornost a nedovolí adresátovi Váš příspěvek přehlédnout.

Pravidlo č. 3:

Pokud zvete na nějakou akci, tak musí být jednoznačně dáno: co, kdy, v kolik, kde se koná, kdo to pořádá, jak se lidé mohou zapojit, kdy, kde a jak se mohou hlásit, co je to bude stát a kdy se předpokládá konec akce. Uvítají se i praktické rady: co s sebou a co na sebe.

Pravidlo č. 4:

Nepište dlouhá souvětí a nepoužívejte trpné rody. Ztratíte se v nich i se svou myšlenkou a čtenář jakbysmet. Také je nebezpečí, že utopíte podmět a v příčestí minulém budete mít „špatné“ i/y.

Pravidlo č. 5:

Vždy je zajímavější ta informace, která včas na něco zve, než ta, která říká: „Vidíte, kdybyste to věděli, tak jste tam také mohli být!“.

Pravidlo č. 6:

Nezatěžujte sebe ani toho, kdo bude Váš text zpracovávat, zbytečným formátováním. Volte jednoduché písmo – nejlépe Times New Roman nebo Arial. Použijte tučné na to důležité a to co, chcete odlišit, pište kurzívou. Tvořte odstavce jen klávesnicí ENTER, nevkládejte do odstavců body. Zarovnávejte vše k levému okraji nebo do bloku.

Pravidlo č. 7:

Používejte TABULÁTOR – nedělejte dlouhé mezery (např. v přehledech) MEZERNÍKEM, ten je jen na jednu mezeru mezi slovy. Mezera patří vždy za znaménka: . , : ! ?. Ale naopak před nimi není!

Pravidlo č. 8:

Je dobré napsat místo a datum tvorby článku a také kontakt na toho, kdo bude k dispozici k novinářským otázkám. Tady je dobré udat celé jméno i s případným titulem a s pracovním zařazením. Pokud je to možné, tak číslo na pevnou linku i na mobilní telefon.

Pravidlo č. 9:

Máte-li fotografie, tak jednu – max. tři přiložte k článku jako přílohu (nevkládejte je do článku, špatně se s tím pak pracuje) a zmiňte to na konci textu. Nezapomeňte uvést autora fotografií. Fotografie vybírejte pečlivě, aby byly vyvážené a dostatečně akční. Někdy je lepší větší detail než osmnáct lidí pod šesti stromy za dvanácti auty a s hejnem husí nad hlavou. J

Frýdlant 15/03/10

Mgr. Alena Švejdová, tisková mluvčí MěÚ Frýdlant, tel. 482 464 066, 728 406 154

zdroj: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-kancelare-uradu/pravidla-pro-psani-clanku.html

Pin It on Pinterest