[singlepic id=4087 w=101 h=133 float=left]FRÝDLANT – Pozoruhodný nález. Do Ztrát a nálezů v podatelně MěÚ přibyl v letošním únoru pozoruhodný případ. Poctivý nálezce odnesl větší částku peněz na obvodní oddělení Policie ČR. Ta je postoupila na Ztráty a nálezy. Zatím se po penězích nikdo neshání, tak je možné, že za rok skončí v pokladně města jako nahodilý příjem. Odbor kanceláře úřadu Městského úřadu Frýdlant zajišťuje chod celého úřadu tím, že poskytuje servis ostatním odborům (počítačová síť, podatelna, výpravna, ústředna, úřední deska, různé evidence) a administruje činnost rady města a zastupitelstva města (pozvánky, materiály, zápisy z jednání, usnesení). Zabývá se také kontaktem s veřejností a s médii a to hlavně prostřednictvím webových stránek, informačních nástěnek a tiskových zpráv.

Odbor kanceláře úřadu též vykonává státní správu v přenesené působnosti (matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, přestupky,…) a je aktivní při tvorbě koncepčních a strategických materiálů města hlavně v oblasti prevence.

K zajímavé agendě beze sporu patří Ztráty a nálezy a Schránka důvěry ve spolupráci s Městskou policií Frýdlant. Zde se zažívají mnohdy velmi zvláštní situace. Například v minulém roce někdo vložil do Schránky důvěry nalezený digitální fotoaparát. Už jak to udělal, je záhadou, protože otvor do schránky je mnohem užší než aparát. Skutečně detektivní činnost pak strážníkům nastala, když chtěli pomocí paměťové karty podle nasnímaných obrázků zjistit majitele. To se podařilo a aparát mohl být navrácen.

Do Ztrát a nálezů v podatelně MěÚ přibyl v letošním únoru také pozoruhodný případ. Poctivý nálezce odnesl větší částku peněz na obvodní oddělení Policie ČR. Ta je postoupila na Ztráty a nálezy. Zatím se po penězích nikdo neshání, tak je možné, že za rok skončí v pokladně města jako nahodilý příjem.

Pracovníci odboru kanceláře úřadu jsou zpravidla ti první, se kterými se klient na Městském úřadě Frýdlant potká. Věříme, že všechna tato setkání proběhnou k oboustranné spokojenosti.

Frýdlant 15/03/10
Mgr. Alena Švejdová, vedoucí odboru kanceláře úřadu, tel. 482 464 066, 728 406 154

ZDROJ: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-kancelare-uradu/pozoruhodny-nalez.html

Pin It on Pinterest