[singlepic id=4599 w=133 h=133 float=left]HEJNICE – Síť mateřských center vás zve na  Seminář “Rodina a zaměstnání” (pracovně-právní minimum v oblasti mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnávání).  Z CYKLU VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ PRO MATEŘSKÁ CENTRA pořádaného v rámci projektu Šance rodině i zaměstnání v LIBERECKÉM KRAJI.

Kdy: ve čtvrtek 22.4.2010 od 8:30 do 16:30.

Kde: v MC Mateřídouška v Hejnicích (Petra Bezruče 387, Hejnice, www.mcmateridouska.wz.cz)

Pro koho je seminář určen:

– pro pracovníky/ce či dobrovolníky/ce z mateřských center

– pro rodiče navštěvující mateřská centra, případně další zájemce z řad veřejnosti

– především pro osoby s bydlištěm v Libereckém kraji

Lektorka: Mgr. Alexandra Jachanová Doleželová

Je absolventkou Fakulty sociálních věd UK a Anglo-American College. Od září roku 2003 pracuje v Gender Studies, momentálně jako zástupkyně ředitelky. V minulosti působila jako šéfredaktorka zpravodaje Rovné příležitosti do firem. Blíže se zajímá o téma rovných příležitostí žen a mužů ve firmách a na trhu práce obecně a vlivu rozšíření Evropské unie na prosazování politiky rovných příležitostí žen a mužů v České republice. Spolupracuje na soutěži o nejlepší firmu v oblasti rovných příležitostí v ČR. V současnosti je předsedkyní České ženské lobby a členkou rady Evropské ženské lobby.

Obsah semináře:

– co to je slaďování rodinného a pracovního života na trhu práce: jak ho chápe zaměstnavatel a jak ho chápou zaměstnanci/ zaměstnankyně

– druhy a typy alternativních pracovních úvazků a možnosti z hlediska práva (využití pracovní smlouvy, DPP, DPČ)

– zaměření na flexibilní pracovní úvazky – částečné úvazky, práce z domova, sdílené pracovní místo

– práva a povinnosti osob odcházejících na mateřskou a rodičovskou dovolenou a trh práce a rovné příležitosti žen a mužů (pracovní pohovory, antidiskriminační zákon)

– zkušenosti z praxe, diskuze, nácvik modelových situací

Maximální počet účastníků/nic na semináři: 15 osob

Kurz je bezplatný.

Hlídání dětí je zajištěno – prosím, nahlaste počet dětí, věk a jména dětí již v přihlášce.

Přihlášku zasílejte do 19.4.2010 na:

Klára Vlková – email: klara.vlkova@materska-centra.cz, mobil: 602 178 844

Centrum Mateřídouška o.s.

CZ-463 62 Hejnice

Liberecký kraj

Bartošová Pavlína

731 087 980

předsedkyně sdružení

www.materidouska.info

info@mcmateridouska.wz.cz

Pin It on Pinterest