[singlepic id=4621 w=101 h=133 float=left]HEJNICE – V sobotu se koná jarní svoz nebezpečného odpadu. Termín jarního svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu tentokrát připadá na sobotu 10. dubna. V tento den mohou občané odložit na určená stanoviště svůj nebezpečný odpad v podobě televizí, lednic, počítačů, dalších elektrozařízení (vše kompletní, nevybrakované), barev, olejů a tuků, zářivek a velkoobjemového odpadu – koberce, nábytek. Určitě se to ale netýká domácího komunálního odpadu, stavebních materiálů a jiných nevhodných složek. Žádáme občany, aby tento odpad odkládali jen v průběhu sobotního rána. Předejdeme tak situaci, kdy se po městě budou vršit kupy nepořádku po celý týden, které se stanou cílem nájezdů nočních parazitujících rabujících gard z okolních obcí a místních zlatokopů. Informace o stanovištích a časech svozů najdete v sekci AKCE.

Zdroj: http://www.mestohejnice.cz

Pin It on Pinterest