[singlepic id=4627 w=101 h=133 float=left]HEJNICE – Vzrůstající ceny šrotu zvyšují kriminalitu ve městě. V současné době se z krize asi uzdravuje odvětví výkupu druhotných surovin, neboť výkupní ceny za železo začínají šplhat do rekordních výšek. Jistě dobrá zpráva pro místní „magnety“, ne tolik pozitivní pro majitele nemovitostí, město a všechny poctivé občany. Začaly se totiž množit případy krádeží a devastace různých předmětů, které mají něco společného s kovem, mědí, železem, hliníkem, nerezem a dalšími prvky. Vrcholem bylo zjištění v průběhu minulého týdne, že se ztratila mohutná železná brána, která bránila areál vedle fotbalového hřiště (prasečák, slepičárna, hotel). Děkujeme tímto místní policii, že krádež objasnila a v tu dobu již jen kus železa zajistila v místní sběrně, kam ji dopravili pilní recyklující spoluobčané. Nebylo to jediné přemístění kovů bez souhlasu majitele na váhu výkupny. Upozorňujeme vás všechny, abyste si dávali pozor na vaše domy a zahrady a podobné nenechavce řádně vykázali. A také, abyste byli všímavější ke svému okolí a případně zasáhli, například přes policii, když by ve vaší přítomnosti někdo v sousedství „loupal kovový perníček“. Nikdy nevíte, kdy by mohli navštívit vaši zahradu.

http://www.mestohejnice.cz

Pin It on Pinterest