[singlepic id=9810 w=133 h=133 float=left]HEJNICE – Přerušené dodávky elektrické energie – Z důvodu prací na výměnách sloupů vysokého napětí v okolí Hejnic jsou v nejbližších termínech plánovány několikeré odstávky dodávek elektřiny pro různé lokality Hejnic a Ferdinandova. Pro přesnější termíny vypínání sledujte sloupy nízkého napětí, trafostanice případně volejte na linku 840 850 860, kde by vám měli poskytnout přesnou informaci o lokalitě a termínu vypínání.
http://www.mestohejnice.cz

Pin It on Pinterest