HEJNICE – Číslo bankovního účtu Hejnic. Pro případné finanční dary na pomoc městu Hejnice při likvidaci povodňových škod je zde číslo účtu města Hejnice 19-984938359/0800 s variabilním symbolem 232111. Další informace na telefonu 482 322 212 nebo mail lenka.zorenikova@mestohejnice.cz Za případnou pomoc Hejnice děkují.

Pin It on Pinterest