FRÝDLANT – Chcete městu finančně pomoci? Město Frýdlant uvítá finanční pomoc na obnovu města po ničivé povodni ve formě daru na účet č.: 9005-8000027461/0100.
Pokud někdo chce poskytnout finanční dar Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko (všech 18 obcí Frýdlantského výběžku), tak tak může učinit na č. ú.: 78-6229630227/0100.

Všem laskavým dárcům děkujeme! (aš)

http://www.mesto-frydlant.cz/redakce/index.php?subakce=news&lanG=cs&xuser=

Pin It on Pinterest