BÍLÝ POTOK –  je zrušeno firmou ČEZ, a.s. vypínání elektrické energie ve dnech 11. a 12. 8.2010

– čtyři velkoobjemové kontejnery budou v obci rozmístěny na opdad způsobený povodněni, tj. na znehodnocené věci velkou vodou a naplaveniny odpadů a odpadního nepořádku – netýká se kamení a dřevní hmoty. Kontejnery by měly být umístěny u hasičárny, u samoobsluhy, u čp. 1 a v Zátiší.

– FVS, a.s. informuje o omezení dodávky vody z vodovodního řadu a to z důvodu oprav na poničeném potrubí vodovodního řadu velkou vodou. Dodávka vody  bude přerušena vždy na nutnou dobu opravy, proto si ale raději natočte vodu do zásoby na nejnutnější potřebu.

– Správa toků LČR 9.8.2010 začala na nejkritičtějších místech Černého a Hajního potoka pracovat a odstraňovat škody v toku řek.

– Pokud občané budou mít nějaké požadavky, otázky, dotazy ohledně povodní,  které by bylo možné řešit přes obecní úřad, můžete písemně veškeré otázky a dotazy vkládat do schránky u Obecního úřadu. Měly by být konkrétní a neanonymní

http://www.bily-potok.cz/uredni-deska/?ftshow=210

Pin It on Pinterest