DESNÁ / RASPENAVA –  Aktuálně – Informace od pomáhajících hasičů z Desné v Raspenavě. Středa 11. srpna byl již čtvrtý den zásahu hasičů z Desné v povodní postižené Raspenavě. Družstvo Desné III a Černé Říčky doplnilo družstvo hasičů z Desné I, které od úterka rovněž v této oblasti pomáhá a odstraňuje následky povodní.

Řady hasičů, vojáků, policistů, dobrovolníků a dalších se již výrazně rozrostly a tak se daří odstraňovat následky škod o mnoho rychleji. Přesto jsou úklidové a sanační práce velmi náročné a zdlouhavé a bude třeba ještě mnoho času a úsilí k zabezpečení základního úklidu a odstranění největších škod. I proto pomoc nesmí ustávat.

Jednotka dobrovolných hasičů z Desné II i nadále zasahuje v Hrádku nad Nisou, kde jsou rovněž začleněni do odstraňování škod po povodni.

Jednotky z Desné provádějí zejména odčerpávání vody, vyklízení domů, vyklízení bahna, mytí komunikací a dvorů, doplňování vody do cisteren, odklízení naplaveného materiálu, čerpání, mytí a dezinfekci studní a další potřebné práce.

Poněkud s rozpaky ovšem sledujeme sdělovací prostředky, v nichž slyšíme nejrůznější vyjádření funkcionářů kraje a zejména pak pana Ministra vnitra ČR Radka Jóna, kteří se chvástají perfektním fungováním integrovaného záchranného systému. Spousta hasičských jednotek totiž nevyjela na výzvu kraje, ale na vlastní popud po dohodě se svými starosty měst a obcí a v povodněmi postiženými veliteli zásahu a ne na výzvu záchranného systému, jak by to mělo být. Integrovaný systém přivezl do Raspenavy svůj štáb až v úterý odpoledne a nasedl do rozjetého vlaku, který byl perfektně organizován místním velitelem zásahu. Do té doby fungovala koordinace bez problémů a okamžitě po příjezdu jednotek byly tyto okamžitě posílány na určitá místa. Od středy ráno, kdy vše řídil krizový štáb, jsme začali pracovat až od půl jedenácté!

V současné době je v Raspenavě nejvíce zapotřebí přikrývek, povlečení, prostěradel, ručníků, utěrek apod. Rovněž by bylo třeba drobné hračky pro děti, hry ( jako např. karty pexeso, člověče nezlob se apod.) Dětského oblečení prozatím zapotřebí není.

Tímto bych chtěl poděkovat všem za aktivní práci při odstraňováním škod, ale i všem občanům, kteří jakoukoliv formou přispěli povodní postiženým oblastem.

Jak jsem se již zmínil, není vše zdaleka hotovo a tak žádám o další vytrvalost při pomoci.

Martin Lauer starosta Městského sdružení hasičů Desná

MATERIÁLNÍ POMOC je možné přinést na MěÚ Desná, Krkonošská 318 také v sobotu 14.8. a v neděli 15.8. od 8:00 – 9:00. Děkujeme občanům, podnikatelům a ostatním za pomoc.

Město pravidelně odváží materiální pomoc do krizových štábů v postižených obcích.

kontakt: pí. Neumannová 483 337 949, 737 248 435

ZDROJ: http://www.mesto-desna.cz/?text=570-aktu-ln-informace-od-pom-haj-c-ch-hasi-z-desn-v-raspenav

Pin It on Pinterest