Liberec 25. srpna 2010: Lidem postiženým nedávnými povodněmi pomůže krajská pobočka VZP ČR pro Liberecký kraj. Svým pojištěncům nabízí spolupráci zejména v případě, že se dostanou do obtížných situací s placením zdravotního pojištění.

„Uvědomujeme si, jaké dopady měla povodeň především na malé podnikatele. Do svízelných situací se nedostali svým zaviněním, a proto budeme k postiženým vstřícní, bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu,“ uvedl ředitel krajské pobočky VZP ČR Jiří Benedikt.

Příslušní pracovníci všech osmi pracovišť VZP ČR v Libereckém kraji jsou připraveni jednat o individuálních problémech lidí z postižených oblastí, v případě potřeby jim pomohou s organizací plateb zdravotního pojištění a s eliminací rizika vzniku závazků na zdravotním pojištění. Všechna územní pracoviště a úřadovny také pomohou s vydáním nových průkazů pojištěnce apod. „Lidé by se neměli obávat z řešení svých problémů. Důležité je co nejdříve kontaktovat pracoviště VZP ČR a o obtížné situaci jednat,“ upřesnil Jiří Benedikt.

VZP ČR se od počátku zapojila do pomoci lidem z postižených oblastí. Osmdesáti dětem z rodin, které nejvíce utrpěly, již věnovala bezplatný pobyt v Chorvatsku u moře.

Stanislav Šetina

specialista marketingu a komunikace

Krajské pobočky VZP ČR pro Liberecký kraj

Pin It on Pinterest