[singlepic id=3930 w=101 h=133 float=left]LIBERECKÝ KRAJ – Právě zpracovaný koncept zásobení teplem pro českou část Euroregionu Nisa ukázal, že oživení tohoto projektu mělo smysl. První studie sice dává zelenou podrobnějším analýzám, ale vyplývá z ní celá řada otazníků. Pracovní skupina na svém jednání rozhodla, že některé okruhy problémů musí rozpracovat podrobnější studie.

„Podporuji jakýkoli záměr, který by zmírnil dopad očekávaného růstů energií na světových trzích. Počkám si ale na výsledek následující studie, která musí zodpovědět celou řadu nelehkých otázek. Nezbytnou podmínkou pro pokračování přípravné fáze projektu je zachování současné sítě zákazníků, kteří by na stabilní ceně teple mohli v delším časovém horizontu výrazně ušetřit,“ reagoval na výsledky studie liberecký primátor Jiří Kittner.

Součástí pracovního týmu jsou i zástupci největších tepláren v regionu. „Vnímáme celou řadu rizik, jejichž vyřešení je podmínkou pokračování tak náročného projektu. Další analýzy plně podporujeme a poskytujeme zpracovatelům veškeré podklady. Takovéto projekty ukazují, že jednou z velkých výhod centrálního zásobování je nezávislost na palivech z potenciálně rizikových regionů. Ceny plynu a elektřiny totiž s největší pravděpodobností porostou více než cena odpadního tepla z Polska a dalších alternativních zdrojů. Kromě tohoto projektu v našich společnostech pracujeme na řadě opatření proveditelných v kratším časovém horizontu,“ vysvětlil za libereckou a jabloneckou teplárnu Tomáš Balcar.

Podobný pohled na věc má i místostarosta Jablonce nad Nisou Lukáš Pleticha. „Důležité bude schválit územní energetickou koncepci na území města, která dá centrálnímu zásobování jasnou prioritu, bez které nemá smysl podobné projekty vůbec připravovat. Výhody centrálního zásobování teplem by případné dotažení celého projektu byly zásadním způsobem zvýrazněny.“

Předseda Euroregionu Nisa Petr Skokan vyzdvihl význam přeshraniční spolupráce, o kterou se toto sdružení úspěšně snaží už několik let. Jsme rádi, že se nám podařilo nastartovat unikátní projekt, který ukazuje na smysl přeshraniční spolupráce. V případě jeho realizace bychom ušetřili peníze lidem z regionu, na několik let bychom vytvořili stovky pracovních míst. Studie ukazuje, že nejzásadnějším přínosem projektu by bylo zlepšení životního prostředí. Emise z nového elektrárenského bloku v Turówě by bez dodávek tepla byly vypouštěny do vzduchu bez užitku. Na co jiného by pak měly putovat evropské peníze?

Ještě v průběhu září podepíší zástupci Euroregionu Nisa (Trojmezí) a elektrárny Turów tzv. Letter of intent, což je oficiální dokument stvrzující zájem zúčastnit se projektu a vymezující základní body budoucí spolupráce. Ve stejném termínu bude koncept představen zástupcům zúčastněných měst a stanovena další strategie postupu. Její pevnou součástí bude žádost o dotaci na zpracování důkladné studie proveditelnosti, která bude klíčovým dokumentem pro další vývoj. Stane se totiž podkladem pro získání dotací z EU.

Euroregion Nisa má 138 členů, z toho je 135 obcí a další tři zastupuje Krajská hospodářská komora, Sdružení Český ráj a Liberecký kraj. Jeho předsedou byl 24. dubna 2009 zvolen počtvrté za sebou Petr Skokan.

Další informace na tel. čísle: 724030306 (Jaroslav Zámečník, jednatel Euroregionu Nisa)

Pin It on Pinterest