[singlepic id=14337 w=133 h=133 float=left]15. prosince 2010 Byl vyhlášen kalamitní stav Operační plán zimní údržby komunikací pozbývá platnosti a zimní údržba se řídí přímou situací. Důvodem je zúžení šířky komunikací sněhem a neschůdnost chodníků, což ohrožuje bezpečnost účastníků silničního provozu. Občany vyzýváme k omezení provozu svých dopravních prostředků a upozorňujeme na možné přerušení svozu odpadů. Práce na zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací dále pokračují.

Pin It on Pinterest