FRÝDLANT – Reakce starosty města Frýdlant na tiskovou zprávu náměstka hejtmana Libereckého kraje. Pan náměstek Cikl se pokouší přesvědčit veřejnost o správnosti kroků, které chystá Liberecký kraj na Frýdlantsku ve věci zrušení Gymnázia Frýdlant. Je to přesvědčování velmi nestandardní, ba nebezpečné. Zkouší uchlácholit širokou veřejnost tvrzením, že se jedná pouze o rutinní a nenáročný kosmetický úkon, jehož výsledkem budou dvě plnohodnotné a životaschopné bytosti, totiž čtyřleté Gymnázium Frýdlant a Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant. Já jsem přesvědčen, že v tom lepším případě hrozí odumření transplantovaného orgánu (GF), jenž ve své agónii ohrozí to, co je dosud zdravé (SŠHaL).

Na celé věci mě zaráží několik skutečností:

  • Uzávěrka všech připomínek k prezentovanému návrhu optimalizace sítě středních škol Libereckého kraje má datum 31. 1. 2011. Pan Cikl v tiskové zprávě http://www.kraj-lbc.cz//id:99983 11 dní před uzávěrkou předjímá, že nikdo nenavrhuje žádnou alternativu. Proč? Je již rozhodnuto? Náš vyplněný připomínkový list je k nahlédnutí ikona souboruzde.

  • Na jednání, které proběhlo 14. června 2010 ve Frýdlantě, jsem panu Ciklovi i paní Princové nabídl širokou diskusi k tak citlivé otázce, jakou je zrušení osmiletého gymnázia. Tato nabídka k diskusi zůstala ze strany Libereckého kraje bez odezvy.

  • Pan Cikl se odvolává na návrh záměru ministerstva školství, nikoli na již projednaný a závazný dokument.

  • Pan Cikl připouští, že Liberecký kraj zřizuje „elitní“ školy. Je to informace pozitivní nebo negativní? Pokud je Gymnázium Frýdlant „elitní“ školou, proč ho chce Liberecký kraj zrušit? Frýdlantský výběžek nepotřebuje elitu? Pokud je pojem „elitní“ myšleno expresivně, zavání mi to rétorikou komunistických pohlavárů předlistopadového režimu. Tehdy jsme všichni byli vedeni silnou a pevnou rukou představitelů dělnické třídy, tlačeni do průměru a ten, kdo vyčníval, byl přinejmenším podezřelý. Proč náměstek znevažuje své školy?

  • Jsou ještě nějaké další „elitní“ školy na území Libereckého kraje, které je nutné zrušit, protože jejich absolventi se chtějí vzdělávat v humanitních oborech?

  • Fakt, že z 33 uchazečů bylo přijato 28, nic nesděluje. Spíš se domnívám, že tato informace znevažuje nejen práci vedení školy, ale i samotné studenty. Česká školní inspekce ani kontroly, které na gymnáziu provedl Liberecký kraj, neshledaly žádná pochybení vedení školy.

  • Pokud pan Cikl nesdílí mé obavy, já nesdílím jeho optimismus. Vycházím pouze ze svých zkušeností nabytých životem ve Frýdlantském výběžku (v komunální politice se pohybuji  16 let a 15 let jsem působil jako pedagog, z toho 7 let jako ředitel školy).

Další pitvání tiskové zprávy již nemá smysl. Je nutné však poděkovat za “podnětnou” úvahu pana Cikla o tom, co Frýdlantsko potřebuje. Pokud by ale pan Cikl využil moji nabídku a přijel na jednání starostů frýdlantského mikroregionu tak, jako to udělali někteří členové rady Libereckého kraje při řešení závažných problémů regionu, a zeptal se, co pro Frýdlantsko jeho resort může udělat, odpověď by dostal: Frýdlantsko potřebuje (nejen) ve školství příležitost rovné šance.

Pokud není Liberecký kraj ochoten zřizovat osmileté Gymnázium Frýdlant v jeho nedílné plnohodnotné formě, město Frýdlant je připraveno gymnázium převzít jako jeho zřizovatel. Učiní tak na základě usnesení zastupitelstva města Frýdlant, k němuž se připojují všechny starostky a všichni starostové Frýdlantska.

Frýdlant 20. 1. 2011
Dan Ramzer, starosta města Frýdlant

Zdroj: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/archiv/archiv-2011/reakce-starosty-mesta-frydlant-na-tiskovou-zpravu-namestka-hejtmana-libereckeho-kraje.html

Pin It on Pinterest