[singlepic id=14531 w=140 h=140 float=left][singlepic id=14531 w=140 h=140 float=left]
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM – Obecní úřad upozorňuje občany na termín splatnosti místních poplatků pro rok 2011. Pro informaci uvádíme, že obec vybírá poplatky za držení psa, poplatek za komunální odpad,  za pronájem hrobového místa a v neposlední řadě za pronájem obecního pozemku. Výše těchto poplatků je následující:

Poplatek za psa

(splatný do:31.3. příslušného roku)

60 Kč/rok za prvního a 100 Kč/rok za každého dalšího.

Poplatek za svoz odpadu

(splatný jednorázově do 31.3. příslušného roku nebo za I. pol.; a do 31.7. za II. pol):

500 Kč za osobu/rok, snížená sazba 250 Kč za osobu/rok (do 15 let věku a nad 70 let věku včetně); 500 Kč za rekreační objekt/rok (chalupáři).

Pronájem hrobového místa

(nutno uzavřít smlouvu s p.Ottou Novotným):

40 – 160 Kč/rok v návaznosti na velikost hrobového místa (smlouva se uzavírá na 5 či 10 let).

Nájem za užívání obecního pozemku
(splatný do 31.3. příslušného roku)

Část občanů však stále nemá zaplacené poplatky nejen za minulý rok. Upozorňujeme proto tyto občany na nutnost jejich úhrady. Nenechte dojít situaci tak daleko, aby se musela vybíraná částka vymáhat, protože potom hrozí její navýšení až na trojnásobek. Věříme, že doposud všechny nezaplacené poplatky budou v co nejkratší době uhrazeny a nikdo se nebude vystavovat nuceným sankcím.

Pin It on Pinterest