Ze života včelNOVÉ MĚSTO POD SMRKEM – Ze života včel 2011 Středisko volného času „ROROŠ“ v Novém Městě pod Smrkem ve spolupráci OV Českého svazu včelařů Liberec vyhlašují 5. ročník výtvarné soutěže „Ze života včel 2011“.Včelařství je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti. Významný podíl chovatelů včel v ČR tvoří včelaři, kteří ze záliby tuto činnost provozují. Předmětem je chov včely medonosné a výstupními produkty jsou med, vosk, propolis, pyl, mateří kašička a včelí jed. S poznáním života včel jsou spjata i slavná jména, jako je J.A. Komenský „Z včelaření naučil jsem se přírodu více znáti a více ji milovati než z mnoha knih učených…“ ‚ citát jeho díla.

Výtvarná soutěž je vyhlášena na podporu včelařství, a je určena tvořivým dětem a jejich pedagogům. Porota práce vyhodnotí a vítězné práce zveřejní na webu www.ddmnmps.webnode.cz do 9.května 2011. Všechny vítězné práce budou prezentovány a ceny předány v sobotu 28. května 2011 na akci 7. Krajský den včely a mladých včelařů, který se bude konat v Ekocentru v Oldřichově v Hájích.

Podrobné podmínky soutěže ke stažení najdete na www.ddmnmps.webnode.cz

Pin It on Pinterest