cis2

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM – První „průmysloví mistři“ v České republice složili zkoušky. CiS ELECTONIC GmbH, Krefeld a CiS SYSTEMS s.r.o., Nové Město p. S. Před dvěma lety založila v české republice působící firma CiS SYSTEMS s.r.o. společně s firmou Knorr Bremse s.r.o. první školu duálního vzdělávání průmyslových mistrů dle německého vzoru. Vzhledem k tomu, že obě firmy působí v severním cípu Čech v Jizerských horách,  byla škola pojmenována „1. Jizerskohorská škola mistrů“. Důvodem této iniciativy byl fakt, že český vzdělávací systém stále ještě nevyhovuje požadavkům dnešního průmylsového podnikání. V českém podnikatelském oboru chybí především vysoce ceněné další vzdělávácí kroky, právě jako je mistrovské vzdělání.

Právě pro žádanou trvalou optimalizaci výrobních procesů se oba podniky rozhodly ve spolupráci s Technickou Univerzitou v Liberci a za podpory Institutů IHK Dresden a DTIIHK v Praze k tomuto kroku, který nyní přinesl první ovoce.

Spolupracovníkům bylo během dvou let v rámci vzdělávacího procesu zprostředkováno přibližně 80% teoretických obsahů německých průmyslových mistrů. Stěžejní body výuky ležely v českém navazujícím vzdělávání a ve školeních týkajících se kvalit vedení a organizace. Teoretickou výuku, která se nejčastěji odehrávala ve školícím středisku CiS v Hjenicích, převzala Technická Univerzita v Liberci.

Oba jendatelé, Matthias Sander (Knorr Bremse) a Peter M. Wöllner (CiS SYSTEMS) zastupovali podniky v komisi také při závěrečných zkouškách, které studenti uzavírali prezentací zvolených projektů v aule TUL.

[singlepic id=14544 w=536 h=440 float=]

Společná fotografie absolventů 1.jizerskohorské školy mistrů s Doc. Novákem a Ing. Loudou (TUL), panem Wöllnerem (jednatel společnosti CiS), panem Sanderem (jednatel společnosti Knorr Bremse) a personálními referentkami CiS a Knorr Bremse.

18 z původních 32 studentů složilo na přelomu roku 2010/11 po čtyřech semestrech úspěšně závěrečnou zkoušku.

„Již od počátku jsme si byli jisti, že toto vzdělání je pro naše spolupracovníky i naše podnikání důležitým krokem a dobrou investicí pro úspěšnou budoucnost,“ potvrzují svými slovy ředitelé Wöllner a Sander.

 

Velký úspěch prvního ročníku a vysoká poptávka po vzdělaných průmyslových mistrech v Čechách jsou dostatečným důvodem pro pokračování projektu. Druhý ročník 1. Jizerskohorské školy mistrů začne 1. října 2011v prostorách CiS SYSTEMS v Hejnicích. Již nyní máme mnoho přihlášek a zbývá ještě několik volných míst. Podnikům a studentům, kteří mají zájem, jsou tyto k dispozci. Další informace získáte na: matthias.sander@knorr-bremse.com nebo j.pikesova@cis-europe.eu.

ZDROJE: www.cis-europe.eu, Peter M. Wöllner, únor 2011

Pin It on Pinterest