fryFRÝDLANT – Město Frýdlant stále pomáhá obětem povodní 2010. Důkazem toho, že lidé z Frýdlantu a okolí mají stále velká srdce, je již druhé předání finančního daru obětem povodní v Heřmanicích. Peníze jsme utržili z prodeje DVD se záznamem srpnových povodní 2010. Zde je krátká fotoreportáž…

Vážení přátelé!

Díky všem, kteří zakoupením DVD pomohli přispět ke společné obnově našeho kraje a tímto malým kouskem pomoci i nejvíce postiženým lidem.  Z prodeje se již podařilo vybrat více než 25 000,- Kč (první část byla předána 6. 12. 2010 rodině Chudobových v Heřmanicích) a protože zájem o koupi DVD trvá, bude v brzké době možné předat další peníze potřebným lidem.
6. února letošního roku jsme opět v Heřmanicích spolu se starostou p. Stříbrným mohli navštívit dvě rodiny a předat jim celkem 10 000,-Kč.

ZDROJ: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/turistika-sport-vystavy/mestske-informacni-centrum/mesto-frydlant-stale-pomaha-obetem-povodni-2010.html

Pin It on Pinterest