FRÝDLANT – Aktuální uzavírky místních komunikací ve Frýdlantě v roce 2011

21.2 – 7.3.2011

Částečná uzavírka provozu ulice Komenského mapa ico, velikost: 8.61 KB, obrázek se otevře v novém okně
v ul. Komenského kvůli přípravě instalace lávky u kina. Obousměrný provoz v jednom jízdním pruhu.

28.2. – 20.5.2011

Úplná uzavírka provozu místní komunikace ul. Kostelní, Frýdlant mapa ico, velikost: 8.61 KB, obrázek se otevře v novém okně Společnosti SILKOM, spol. s r. o., byla povolena úplná uzavírka místní komunikace ul. Kostelní (v celé délce) z důvody pokládky inženýrských sítí. Stavební práce budou probíhat v období od 28. 2. 2011 do 20. 5. 2011. Neprůjezdná bude i komunikace vedoucí z ul. Mezibranská ke kostelu.

28.2 – 31.5.2011

Úplná uzavírka provozu místní komunikace ul. U Plovárny, Frýdlant mapa ico, velikost: 8.61 KB, obrázek se otevře v novém okně Společnosti SILKOM, spol. s r. o., byla povolena úplná uzavírka místní komunikace ul. U Plovárny v úseku od křiž. s ul. Purkyňova ke křiž. s ul. Baarova, a to z důvodu opravy inženýrských sítí a opravy povrchu komunikace. Stavební práce budu probíhat v termínu od 28. 2. do 31. 5. 2011. Pěší provoz bude umožněn.

nejdéle do 31.8.2011

Úplná uzavírka provozu část místní komunikace ul. Erbenova mapa ico, velikost: 8.61 KB, obrázek se otevře v novém okně Společnost CGM CZECH a. s., Říčany, uzavřela se souhlasem vlastníka komunikace Města Frýdlant část místní komunikace ul. Erbenova (nad objektem č. p. 905 – délka uzavřeného úseku cca 60 m) z důvodu zajištění bezpečnosti.  Při zemních pracích spojených se stavbou hotelu Antonie došlo k sesuvu podloží této komunikace. Uzavírka potrvá nejdéle do  31. 8. 2011. Pěší provoz bude umožněn.

ZDROJ: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-dopravy/aktualni-uzavirky-mistnich-komunikaci-ve-frydlante-v-roce-2011.html

Pin It on Pinterest